‘Goede moties Tweede Kamer bieden ondernemers weer wat hoop’

30-09-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

 

Na-ijl effecten en (zakelijke) reisbeperkingen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben er op zich begrip voor dat het generieke steunpakket niet wordt doorgetrokken, omdat de beperkingen goeddeels zijn opgeheven. Zij hebben echter steeds aandacht gevraagd voor ondernemers in sectoren als horeca, evenementen, recreatie, toerisme, cultuur en reizen, die nog steeds geen normale omzet kunnen maken; door maatregelen, beperkingen of na-ijl effecten, zoals door (zakelijke) reisbeperkingen.

 

Regeling vaste lasten verbreed

De ondernemersorganisaties zijn blij dat de regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca middels een motie van VVD-Kamerlid Aartsen voor het vierde kwartaal toch wordt opengesteld voor alle ondernemers – ongeacht de sector – met een omzetverlies van 50 procent of meer. ‘Daar zijn veel ondernemers in elk geval tot het einde van het jaar mee geholpen. Of die periode lang genoeg is, hangt af van hoe het virus zich dit najaar ontwikkelt.’

 

De winter door

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook tevreden met de motie van D66-Kamerlid De Jong, die het kabinet oproept een overbruggingskredietregeling te onderzoeken voor kapitaalintensieve, seizoenafhankelijke bedrijven voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste van 2022, om hen ‘de winter door’ te helpen. ‘Zo’n regeling is hard nodig. Het zal voor veel van deze bedrijven nog een hele klus blijven om het hoofd boven water te houden, maar dit biedt in elk geval wat hoop.’

 

Problematische schulden

Goed is verder de aangenomen motie van Aartsen, die het kabinet vraagt met een actieplan te komen om problematische schulden te voorkomen bij ondernemers die met hun bedrijf failliet gaan. ‘We hebben steeds gezegd dat ondernemers als gevolg van corona niet ook privé kapot mogen gaan. Wij werken daarom graag mee aan de invulling van dit actieplan, samen met de publieke en private schuldeisers.’ De Kamer heeft via een motie van D66 het kabinet ook gevraagd hoe ondernemers geholpen kunnen worden met het beëindigen van hun bedrijf zonder achter te blijven met een grote schuld.

 

Vangnet zzp's verbeteren

Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en ChristenUnie moet het kabinet aan de slag om het vangnet voor zzp’s te verbeteren.