Zo denken ondernemers over de plannen van de PVV

20-02-2017

Beste Geert, Ondernemers houden van klare, bondige taal. Maar één A4’tje met elf lijnen? Dat biedt wel heel weinig houvast.

 

Duidelijkheid en inhoud zijn voor ondernemers van levensbelang, beste Geert. In het verkiezingsprogramma van de PVV, dat slechts één A4'tje beslaat, teken jij in elf lijnen je verkiezingsprogramma. Iedereen met een beetje fantasie krijgt wel een beeld daarbij. Het nadeel van jouw programma is dat het zó puntsgewijs geformuleerd en minimaal (financieel) onderbouwd is, dat het geen enkele houvast biedt (#hoedan?). Je hebt het papier weinig letters toevertrouwd. Misschien is dat ook wel een voordeel van jouw verkiezingsprogramma. Met jouw programma kun je nog alle kanten op en hopelijk de goede.

Aansprekende punten zijn nu in elk geval alvast de plannen voor ‘meer geld voor politie en defensie’. Maar 'uit de EU stappen', 'geen geld meer voor innovatie' en 'ontwikkelingshulp afschaffen' is een heilloze weg voor ondernemers. En met zoveel ondernemers op de PVV-kandidatenlijst zouden onderstaande adviezen je niet mogen verrassen.

 

Twee goede plannen van de PVV…

Meer geld voor politie

Ondernemers kunnen zich prima vinden in jouw verkiezingspunt 'fors extra geld voor politie'. Dat bepleiten zij immers al jaren. Tip voor de PVV: Maak van cybercriminaliteit een speerpunt. In drie jaar tijd is het aantal ondernemers dat slachtoffer is geworden van cyberboeven, vertienvoudigd naar 1 op de 3 ondernemers! Toch doen zij hier zelden aangifte van, omdat deze ondernemers de indruk hebben dat de politie toch achter de feiten aanloopt.

Omdat internet een steeds belangrijker spil is geworden in ons alledaagse leven, zou het goed zijn om niet alleen te investeren in meer blauw op straat, maar ook in meer blauw op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. De handel in nepartikelen floreert, de pakkans is immers laag. Bedrijven zijn hiervan de dupe: imagoschade en omzetverlies (wat weer ten koste kan gaan van banen).

Meer geld naar de politie? Goed plan. En maak dan ook meteen een prioriteit van het aanpakken van cybercrime
Meer geld naar de politie? Goed plan. En maak dan ook meteen een prioriteit van het aanpakken van cybercrime
Foto: Robin Utrecht/HH

En ook meer geld voor defensie

In een polariserende wereld, waarin de VS zich een beetje terugtrekt van het wereldtoneel, is het belangrijk dat Nederland een stapje naar voren doet als het gaat om investeren in defensie en veiligheid. Individuele Europese landen kunnen mondiale, geopolitieke spanningen, de buitengrenzen- en vluchtelingenproblematiek of de toenemende cybercriminaliteit niet alleen oplossen. Nederland moet samenwerken in Europees of NAVO-verband. Niet alleen uit solidariteit, maar ook vooral omdat het in ons eigen belang is.

In toenemende mate worden er cyberaanvallen (of cyberoorlogen) gevoerd. Dat lijkt misschien onschuldiger dan een strijd met bombardementen en beschietingen, maar de consequenties kunnen desastreus zijn: bedrijfsspionage kan ons land (talloze banen) en miljarden euro's kosten. Tegelijk kan ook de nationale veiligheid in het geding komen als terroristen of buitenlandse veiligheidsdiensten vitale infrastructuren in Nederland (dreigen te) manipuleren. Er is meer dan ooit behoefte aan een brede Veiligheidsagenda, waarbij veiligheidsrisico's en opkomende instabiliteit via defence, diplomacy en development worden aangepakt. Kort gezegd: een defensie-plus-aanpak.

Baas zijn in eigen land betekent vandaag de dag dus een goede nationale bewaking, met internationale samenwerking. Ook op internet. Een miljard euro naar Defensie is geen overbodige luxe.

 

…en drie nogal slechte

Nederland uit de Europese Unie

'Wij creëerden niet alleen ons eigen land, maar wij verkenden ook de wereld. Wij bevoeren alle zeeën. Wij hebben New York gesticht en Australië ontdekt. Soms lijkt het alsof we dat allemaal zijn vergeten', dicht Wilders in zijn Plan voor Nederland.

Mooi is dat hij hierin de Nederlandse identiteit benadrukt: die van een wereldreiziger, een handelaar. Dat zit immers in ons dna. Wie kom je tegen op een uitgestorven dorpsplein ver van huis? Juist, een Nederlander. Wij trekken ons alleen achter de dijken terug als het stormt, maar geen zee is te hoog om door Nederlanders bevaren te worden. En zeker ondernemers zijn niet bang.

'Europa' mag dan wel klinken als een gortdroge zee, maar het is wel dé plek dichtbij huis waar we het meeste geld verdienen. Als EU-partner doen we makkelijk zaken, wat goed is voor onze economie (en dus alle Nederlanders). Zolang we onderdeel zijn van de EU kunnen we meepraten en de regels naar onze hand (proberen te) zetten. Dat doet Nederland overigens helemaal niet slecht, klagen andere EU-landen.

Keren we 'Brussel' de rug toe, dan besluiten andere EU-landen over onze welvaart. Je kunt op je vingers uitrekenen dat we er dan niet op vooruit gaan. Maar in het PVV-programma is een vertrek uit de EU én alle bijkomende kosten een groot vraagteken! Vroeg of laat moet de PVV zijn kiezers vertellen dat zij miljarden euro's moeten ophoesten om 'baas te zijn over eigen land'. Een land dat zich vervreemdt van zijn belangrijkste handelspartners. Over de rekening op langere termijn dus nog maar te zwijgen.

 

Europa mag klinken als een gortdroge zee: het is wél de plek waar we ons geld verdienen

 

Geen geld naar windmolens én innovatie

'We zijn vergeten waar we toe in staat zijn. Wat we allemaal kunnen als we maar willen. En misschien is dat wel ons probleem. We moeten weer groots durven denken. Want waar een wil is, is een weg.' Geen gebrek aan optimisme en ambitie bij de PVV. Maar Wilders gebruikt zijn energie om de verkeerde doelen aan te pakken. Zo wil hij geen geld meer naar windmolens en ook niet meer naar innovatie.

Waarom mogen Nederlanders zich niet meer vernieuwen, mogen we dingen niet meer verbeteren? Dat is een raar standpunt van Wilders, want Nederlanders zijn van nature innovatief. Wij zijn uitvinders, bijdehand, slim en handig. Innovatie is juist belangrijk. Nederland heeft al veel minder maakindustrie dan een eeuw geleden, maar dat wisten we te compenseren met innovatie. Het werk met de handen is al enorm afgenomen (hoewel daar nog genoeg vraag naar is) en nu wil Wilders dus werken met het hoofd de nek omdraaien. Een 'knettergekke' gedachte, zou je denken.

Juist de aversie tegen innovatie én windmolens maakt dit een raar punt. Want dankzij innovatie is de aanleg van windparken spectaculair goedkoper geworden. Op termijn geen subsidies meer dus, want windenergie wordt rendabel. Hoe mooi is dat?! En het levert arbeidsplaatsen op. Tel uit je winst!

Waarom niet investeren in windenergie? Dat is juist hard nodig
Waarom niet investeren in windenergie? Dat is juist hard nodig
Foto: Kees van de Veen/HH

Geen geld naar ontwikkelingshulp

Wilders is bang. Grenzen moeten dicht en hij wil mensen desnoods uit ons land gooien. Tegelijkertijd wil hij baas zijn over eigen geld en dit niet 'uitdelen in Afrika' via ontwikkelingshulp. Maar wie zaken doet, weet dat je moet zaaien om te oogsten. Ondernemers weten ook dat zakendoen niet alleen afrekenen is, maar dat in de handel vooral via omwegen geïnvesteerd moet worden.

Ontwikkelingshulp is als combinatie van hulp en handel wél een goed idee. Nederland strooit dan niet met gratis geld, maar helpt met investeren zodat de economie in een arm land beetje bij beetje kan groeien. En als ook andere Westerse landen dat (blijven) doen, dan bloeit er hoop op voor de lokale bevolking. Perspectief op een betere toekomst, dichtbij huis. Dát is wat de meeste mensen willen. Dan droogt de vluchtelingenstroom vanzelf wel op. Helpt misschien beter dan heel hard blijven roepen dat 'zij' moeten wegblijven van onze rijkdom. Dat 'verbieden' wekt niet alleen verlangen, de PVV zet Nederland daarmee juist op de kaart als bestemmingsland.