Mirjam Bakker (ICC) over mvo: 'Wacht niet tot overheid met regels komt'

22-11-2021

Niet wachten tot er regelgeving komt, maar meedenken en vooroplopen. Dat is het advies van Mirjam Bakker, de nieuwe voorzitter van International Chamber of Commerce (ICC) Nederland aan het bedrijfsleven. 'Ik heb geleerd dat mvo negeren altijd heel veel geld kost.'

 

Wat doet ICC eigenlijk?

'Internationaal zet ICC zich namens ruim 6 miljoen bedrijven uit meer dan 130 landen in voor een goed zakenklimaat en voor een gelijk speelveld. Particuliere bedrijven zien zich geconfronteerd met sociale en economische uitdagingen die zich enkel laten oplossen vanuit een visie en strategie die rekenschap neemt van alle stakeholders. Je ziet dan ook dat er wereldwijd een paradigma-shift plaatsvindt van focus op aandeelhouderswaarde naar focus op values-driven en stakeholder value. Ik vind dat bedrijven nu een serieuze rol moeten pakken in maatschappelijke discussies. ICC Nederland vervult hierin een onafhankelijke faciliterende rol.'

 

Laten ondernemers veel liggen in hun mvo-beleid?

'Er wordt nog veel overgelaten aan de politiek. Ik geloof er heilig in dat bedrijven niet moeten wachten tot een overheid met wetgeving komt. Als ik in mijn carrière iets heb geleerd, dan is het wel dat programma’s om achteraf mvo-problemen te herstellen, bedrijven heel veel geld en managementtijd kosten. Die tijd en dat geld kan dan niet in innovatie gestopt worden.'

 

'er wordt nog teveel overgelaten aan de politiek'

 

Wat wordt de rol van ICC de komende jaren in het mvo-debat?

'Het is belangrijk dat bedrijven, politiek en samenleving samen naar oplossingen zoeken. Naar elkaar wijzen helpt niet. De Shell-zaak over CO2-uitstoot is een lastige kwestie waar veel kanten aan zitten. Als bedrijfsleven moet je denken: oké, hier komt mogelijk regelgeving van en er is maatschappelijke druk, ik ga mee in het debat over hoe die wet- en regelgeving eruit zou kunnen zien. Dat is bij uitstek de rol van ICC. Wij hebben ervaring met ontwikkelen van internationale regelgeving en een overlegstructuur daarvoor.'

 

Wat ICC precies doet, wordt in dit filmpje kort en krachtig uitgelegd

 

Krijg je dan geen oneerlijk speelveld voor bedrijven die voor wetgeving uitlopen?

'Áls dat zo is, dan is dat maar heel kort. Sterker nog, ik denk dat als je vroegtijdig je zaken op orde hebt, je een preferred suplier kunt zijn. Het is ook geen natuurwet dat mensen buiten Europa corrupt zijn. Ik heb de hele wereld afgereisd voor mijn werk en heb gemerkt dat overal in Afrika, Azië of Latijns-Amerika bedrijven open staan voor mvo-voorwaarden en het voorkomen en bestrijden van corruptie.'

 

Hebt u als relatief kleine Nederlandse tak van het wereldwijde ICC eigenlijk wel gehoor?

'In verhouding tot onze omvang zijn onze leden bovengemiddeld actief binnen internationale commissies en werkgroepen. Vooral als het gaat om integriteit, mensenrechten en milieu. 'We punch above our weight' zogezegd. De Week van de Integriteit is van Nederlandse bodem en wordt nu gekopieerd in andere landen. Wij zijn vooruitstrevend in stakeholder capitalism. Zijn wij nu de koopman of de dominee? Als we die balans goed hebben, kunnen we daar als Nederlands bedrijfsleven in het buitenland ons voordeel mee doen.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Wie is Mirjam Bakker?Mirjam Bakker is sinds juni 2020 chief compliance officer bij ABN AMRO. Zij werd op 1 september voorzitter van ondernemersorganisatie ICC Nederland. Eerder was Bakker werkzaam bij SBM Offshore, Aegon, ABB en (destijds) de Koninklijke Hoogovens. Van 2016 tot 2020 was Bakker daarnaast onder meer toezichthouder bij ontwikkelingshulporganisatie Simavi en GGZ inGeest. Bakker was nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe ICC beleidsagenda Prioriteiten in WereldZaken 2021-23.