‘Toezicht op AI sectoraal beleggen’

10-11-2022

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) heeft onlangs haar Werkagenda Waardengedreven Digitalisering gepresenteerd. Hierin schetst ze ambitie en doelen van het kabinet voor de digitale transitie van onze samenleving en economie. Een van de onderwerpen gaat over regie hebben op het digitale leven. Een voorstel dat ze hiervoor doet is het instellen van een algoritmetoezichthouder (waakhond) die moet toezien op het gebruik van algoritmes door overheden en bedrijfsleven.

 

Hoe het toezicht wordt ingericht zal uiteindelijk bepalen in hoeverre we als Nederland onze ambities op het gebied van kunstmatige (artificial) intelligentie (AI) waar kunnen maken - of niet. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen voorstander van weer een nieuwe autoriteit. Toezicht kan beter sectoraal worden belegd, net zoals dat ook voor cybersecurity is gedaan. Een speciale Raad kan de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders regisseren en optreden bij eventuele escalatie. Gevoed door gevraagd en ongevraagd advies van een sub-raad van experts uit de wetenschap, publieke en particuliere organisaties. Voor een goed toezicht is namelijk naast technische kennis van AI-systemen en AI-gedreven producten, gedegen kennis nodig van de verschillende domeinen waarbinnen AI wordt toegepast, zoals de medische of financiële sector, retail, vervoer en telecom.

 

Door resources en middelen te delen in een zogenaamde AI Tech hub kan een centrum met brede kennis en expertise worden opgebouwd.