Minister en MKB-Nederland roepen op om te investeren in vakmensen

14-09-2020

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland roepen bedrijven en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op om met creatieve oplossingen ook in deze moeilijke tijd stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden. Dit deden zij bij de opening van het Mbo-Jaar in Zwolle. Als gevolg van de crisis hebben steeds meer jongeren moeite om het praktijkdeel van hun opleiding in een bedrijf of instelling in te vullen. Zo was er in juli al een tekort van 21.000 stageplaatsen.

 

Praktijkervaring

Praktijkervaring opdoen is cruciaal voor mbo-studenten, maar een stage vinden wordt steeds moeilijker, verklaart Van Engelshoven. Juist in sectoren die hard vakmensen nodig hebben is een stage cruciaal. ''Daarom doen we een oproep aan alle erkende leerbedrijven: als je de mogelijkheid hebt, denk dan ook aan de toekomst en investeer in de vakman en vakvrouw van morgen. Dat is in het belang van ons allemaal", aldus de minister.

 

Creatieve oplossingen

Volgens Vonhof en Van Engelshoven is het nodig dat scholen en werkgevers in de regio zoeken naar creatieve oplossingen. Zij denken daarbij onder andere aan het spreiden van stages over het studiejaar, zodat niet alle studenten van een opleiding tegelijk een plek nodig hebben, of het plaatsen van twee studenten op één stageplek. Een oplossing kan ook zijn dat de stage wordt ingevuld in een andere branche, waar de student wel hetzelfde leert. Een student die geen plek kan vinden bij een logistiek bedrijf, kan wellicht aan de slag bij de afdeling goederenafhandeling van een groot ziekenhuis. En studenten die hun stage verliezen in de detailhandel, kunnen mogelijk tijdelijk terecht bij tuincentra en bouwmarkten, waar het aanmerkelijk beter gaat.

 

Goede voorbeelden

Van Engelshoven en Vonhof roepen partners in elke regio op hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze verwijzen daarbij naar goede voorbeelden, zoals in de regio Eindhoven, waar de gemeente een voortrekkersrol heeft vervuld om samen met branches en scholen nieuwe leerbedrijven te werven. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf heeft leerambassadeurs ingezet om (aankomende) studenten in de beroepsbegeleidende leerweg te helpen die geen leerbaan kunnen vinden. Verder worden samen met autobrancheverenigingen BOVAG en Innovam, mbo-scholen en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven leerbanen geworven bij bestaande en nieuwe leerbedrijven.

 

Investering kabinet

Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden, krijgen nu een voorschot op hun subsidie. Daarnaast wordt de subsidie voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren verhoogd. Zo blijft het voor deze bedrijven ook aantrekkelijk om leerwerkbanen aan te bieden. Ook wordt extra geïnvesteerd om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen stages en leerwerkbanen aan te blijven of te gaan bieden voor het beroepsgerichte onderwijs. Het kabinet trekt hier 30 miljoen euro voor uit.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Een leerwerkplek voor een student die vier dagen per week meedraait kost een bedrijf gemiddeld zo'n 11.000 euro per jaar. Dat zijn kosten die voor met name kleinere bedrijven in de huidige situatie moeilijk op te brengen zijn. Financiële steun vanuit het kabinet is daarom juist nu extra nodig om bedrijven over de streep te trekken.
 
Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en alles erop is gericht om hun bedrijf in de benen te houden. Maar dat geldt niet voor alle erkende leerbedrijven, in elk geval niet in dezelfde mate. Daarom doen we een dringend beroep op hen: waar mogelijk, bied die stage- en leerwerkplekken aan. Het is niet alleen ontzettend belangrijk voor de jongeren om wie het nu gaat, maar vooral ook voor de bedrijven en branches zelf. Vóór deze crisis was er in diverse sectoren al een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Die kant gaan we straks anders weer op, met alle gevolgen van dien.