Expo 2020 Dubai

23-09-2021

Op 1 oktober start Expo 2020 Dubai. Op deze wereldtentoonstelling presenteren meer dan tweehonderd landen en organisaties hun beste ideeën, innovaties en technologieën. Ook Nederland doet mee. Het evenement duurt tot en met 31 maart 2022. Mirian Keuning, beleidssecretaris van het internationale team van VNO-NCW en MKB-Nederland, vertelt over het belang van de Expo.

 

Expo 2020, is dat een schrijffout?

‘Eigenlijk zou het evenement vorig jaar plaatsvinden, maar de coronacrisis dwong de organisatie tot uitstel van een jaar. Omdat alle (promotie)materialen al waren gemaakt en verspreid, is de oorspronkelijke naam in stand gelaten. Het motto van de Expo is ‘Connecting Minds, Creating the Future’. Het idee is dat er verbinding nodig is tussen culturen, landen en regio’s om oplossingen te vinden voor wereldwijde problemen en de toekomst voor iedereen beter te maken.’

 

Deelnemers bepalen zelf wat ze tentoonstellen. Wat gaat Nederland doen?

‘De hele wereld komt samen op één plek. Dit is dé gelegenheid om te laten zien wat je als land in huis hebt. Nederland heeft gekozen voor innovatieve en duurzame oplossingen rond water, energie en voedsel, en vooral de verbinding daartussen – precies de terreinen waarop wij als klein land groot zijn. Juist in de Golfstaten liggen er hiervoor veel kansen. De landen in deze regio zijn nu nog veelal afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar willen verduurzamen en vooroplopen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook willen ze meer hun eigen voedsel gaan produceren, in plaats van dat ze alles importeren.’

 

Op welke manier zijn VNO-NCW en MKB-Nederland erbij betrokken?

‘Tijdens de Expo zijn er themaweken, handelsbeurzen en zogeheten signature-events. Wij informeren onze leden precies over welke programmaonderdelen en bezoeken voor hen relevant zijn en wanneer deze plaatsvinden. Bovendien reizen onze voorzitters waarschijnlijk – vanwege mogelijke reisrestricties houd ik een slag om de arm – op een aantal momenten mee met de ministers en bedrijvendelegaties als zakelijk missieleiders.’  

 

Wat is je oproep aan bedrijven?

‘De Nederlandse deelname laat de meerwaarde zien van de triple helix: de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljoen euro uitgetrokken, straks is het moment om deze investering te laten renderen. Zes maanden lang presenteert ons land zich in een uniek paviljoen. Dit leidt ongetwijfeld tot mooie kruisbestuivingen tussen het Nederlandse bedrijfsleven en allerlei andere partijen. Denk aan lokale counterparts en aan overheden, bedrijven en kennisinstellingen elders ter wereld. Er is veel interesse in Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water, energie en voedsel. Doe dus mee, grijp deze kans!’

 

Ook meedoen? Lees hier meer over de mogelijkheden.