De Nederlandse Schuldhulproute

13-01-2022

Veel ondernemers in door de coronacrisis getroffen sectoren zitten in financieel zwaar weer. En het ziet er niet naar uit dat de beperkende coronamaatregelen snel achter de rug zullen zijn. Reden voor VNO-NCW en MKB-Nederland om de samenwerking te zoeken met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo komen ondernemers en werknemers met geldproblemen snel op de juiste route voor hulp.

 

Hoge drempel

Geen normale omzetten kunnen draaien, geen buffers meer hebben, schulden die zich opstapelen: talloze ondernemers hebben dagelijks te maken met de gevolgen van corona. ‘Hulp zoeken is essentieel, maar deze drempel is vaak hoog. Gemeentelijke hulp is lastig te vinden en niet altijd op orde. De NSR is een landelijk initiatief van bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties om mensen schuldenvrij te maken en grip te geven op hun financiële situatie. Deze route maakt het hulpaanbod inzichtelijk en kent verschillende ‘afslagen’, met vormen van hulp die zijn toegesneden op de ernst van het probleem’, vertelt Coen van den Berg van VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Gratis test

Via een gratis en anonieme test op Geldfit Zakelijk krijgen ondernemers inzicht in en advies over hun financiële situatie. Dan wordt duidelijk welke afslag zij het beste kunnen nemen. ‘Denk aan websites met handige tips, online begeleiding of hulp voor ondernemers bij hen in de buurt. Overigens is het ook mogelijk om dit eerste advies telefonisch te krijgen.’ Voor werknemers is de test te vinden op Geldfit.nl. ‘Ondernemers hebben ook een rol bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen bij hun personeel. Vanuit goed werkgeverschap en omdat deze medewerkers vaak niet optimaal functioneren.’

 

Bredere dienstverlening

Het gaat niet enkel om schulden: ook met andere, bredere hulpvragen kunnen ondernemers terecht bij de NSR. ‘Zij komen te weten welke instantie hen kan helpen met vragen als: moet ik stoppen of doorgaan met mijn bedrijf? Hoe krijg ik mijn bedrijfsvoering op orde? Heb ik een andere bedrijfsstrategie nodig? Op deze manier blijft het niet bij het oplossen van de acute problemen, maar maken ze ook het fundament onder hun zaak steviger.’

 

Brancheportal

MKB-Nederland biedt twintig brancheorganisaties kosteloos een eigen portal aan op de NSR. Via dit portal, voorzien van het eigen logo, kunnen zij hun leden toeleiden naar de NSR en Geldfit Zakelijk. Een optie is ook dat zij hun eigen (schuld)hulpverleningsaanbod hier presenteren. ‘Verder stellen we een communicatietoolkit beschikbaar die de branches kunnen gebruiken om leden te attenderen op het brancheportal.’

 

Blik op de toekomst

De samenwerking met de NSR hoort bij het ‘Zwaar weer’-programma, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel, ondersteund door het ministerie van EZK. Onderdeel hiervan is ook de campagne ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’ van VNO-NCW en MKB-Nederland, met de Toekomstcheck. ‘Deze check geeft ondernemers, nadat ze een aantal gegevens over hun bedrijf hebben ingevuld, inzicht in de liquiditeit van hun onderneming. Dit zorgt voor duidelijkheid en perspectief.’

 

Geïnteresseerd in een brancheportal bij de Nederlandse Schuldhulproute? Neem contact op met Coen van den Berg. Er zijn maximaal tien plekken beschikbaar, waarvan er al een aantal vergeven zijn.