Werkgevers en vakbond vragen kabinet om overgangsregime pensioenstelsel

21-09-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland en vakbond FNV roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel. ‘Terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien’,  aldus de organisaties in een gezamenlijke oproep

 

Vertrouwen niet ondermijnen 

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘Voor komend jaar hebben we in het pensioenakkoord 90 procent afgesproken als ondergrens voor verlaging van pensioenen. Nu is het belangrijk om ook duidelijkheid te geven voor de jaren hierna. Cao-onderhandelaars kunnen dat dan ook als basis gebruiken voor het bepalen van bijvoorbeeld de hoogte van pensioenpremies, en om die zo stabiel mogelijk te houden midden in deze crisis.”

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof dragen ‘hogere pensioenlasten niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb. Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen.’ FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga: We willen een koopkrachtig pensioen voor iedereen en zijn in het pensioenakkoord overeengekomen dat pensioenen eerder omhoog kunnen. Nu korten – terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn – ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis.

 

Stijgende premies en dreigende kortingen

Ondanks de oproep om komend jaar pensioenpremies en pensioenopbouw stabiel te houden, zien de vakbond en de ondernemersorganisaties in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan, of de pensioenopbouw fors omlaag. Deze ontwikkelingen zijn het resultaat van de spelregels van het huidige stelsel die in het nieuwe contract straks helemaal niet meer van toepassing zijn. In het bedrijfsleven gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.

 

In de geest van het nieuwe akkoord handelen

De beslissingen over het verhogen en verlagen van pensioenen en over het vaststellen van de pensioenpremies en de pensioenopbouw, zouden onderling al genomen kunnen worden in de geest van de nieuwe pensioencontracten. De sociale partners vinden het belangrijk dat op een goede en verantwoorde manier overgestapt kan worden naar de nieuwe contracten. En dat tegelijkertijd ook in de periode tot 2025 al de vruchten kunnen worden geplukt van de afspraken uit het pensioenakkoord. ‘Met een overgangsregime kunnen we zo snel mogelijk stabiliteit bieden in pensioenen, premies en opbouw,’ aldus de organisaties. Ze roepen decentrale partijen op nu al in die geest te handelen.