‘Uitblijven versoepelingen opnieuw teleurstelling voor ondernemers’

13-04-2021

‘Na 18 weken lockdown is het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april opnieuw een bittere pil voor ondernemers in onder meer de horeca en de detailhandel. Juist nu het draagvlak voor de maatregelen afneemt en tegelijk het aantal besmettingen oploopt, kunnen bijvoorbeeld horecaondernemers - met protocollen om veilig de terrassen te openen - onderdeel van de oplossing zijn’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in navolging van het pleidooi van de burgemeesters van de grote steden. ‘We pleiten hier al maanden voor en dit kan verantwoord hebben ondernemers laten zien.’ Blij zijn de ondernemersorganisaties dat de buitenschoolse opvang vanaf aanstaande maandag weer opengaat. ‘Dit maakt het leven van veel werkende ouders weer een stukje makkelijker.’

 

Stappenplan richting de zomer

Het is verder volgens de ondernemingsorganisaties goed dat er nu een stappenplan komt richting de zomer hoe we weer sectoren gaan openen.’ Al laten de afgelopen weken zien hoe snel daarbij te hoge verwachtingen worden gewekt. Ook over de fasering hebben we de nodige vragen. Zo is belangrijk dat sectoren gelijkwaardig worden behandeld én hoe dit alles zich verhoudt tot de eerder gepresenteerde routekaart, de sectorplannen en de pilots met testen,’ aldus de organisaties.

 

Inkomenssteun ondernemers is noodzaak

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt de situatie voor veel ondernemers in Nederland ondertussen met de dag nijpender. ‘Veel ondernemers in de evenementen, de horeca, de reisbranche en de detailhandel hebben al een jaar nauwelijks een inkomen.’ De organisaties vinden het daarom belangrijk dat ook ondernemers in hun inkomen worden gecompenseerd. Aanstaande donderdag zullen ze hier opnieuw aandacht voor vragen in het periodiek overleg met het kabinet.  

 

Trek steun door naar einde jaar

Daarnaast is vanwege alle onzekerheid in de economie inmiddels glashelder dat het steunpakket zal moeten worden doorgetrokken tot eind dit jaar, aldus de ondernemingsorganisaties. Ook vraagt de onzekere economische situatie om een stevig herstelpakket en is het belangrijk dat we vaart houden in het vaccineren. ‘Vaccineren is de enige echte oplossing om uit de penarie te komen. Dat laten verschillende landen nu zien.’