Tweederde bedrijven heeft al afspraken over het hybride werken

07-10-2021

‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO Nederland.

 

Beweegredenen keuze hybride werken

Doel van het onderzoek was te kijken welke beweegredenen werkgevers uit de private sector (uit uiteenlopende bedrijfstakken) hebben om te kiezen voor hybride werken, hoe ze dat vormgeven en wat ze nodig hebben om het in goede banen te leiden. Bevraagd zijn zowel leidinggevenden (47%) als HR-adviseurs (53%) met goed zicht op alles rondom hybride werken in hun bedrijf.

 

Hybride werken gemeengoed in tal van vormen

Bij de bevraagde bedrijven verwacht zo’n 36% dat mensen voortaan 40% van de tijd thuis gaan werken en 60% van de tijd op een bedrijfslocatie. 26% verwacht dat dit in de verhouding 20% thuis en 80% op locatie zal gebeuren en 18% denkt dat 60% thuisgewerkt wordt en 40% op locatie. ‘Hybride werken
-waar dat kan- wordt naar de verwachting van bedrijven dus gemeengoed, maar de verdeling tussen locatie en thuis verschilt per bedrijf’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Belangrijkste redenen om op locatie te werken voor bedrijven zijn:

• het ondersteunen van de sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven - 71%
• het mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg - 71%
• het feit dat innovatie en creatieve processen op locatie beter gaan - 56%
• het feit dat processen niet op een andere locatie kunnen plaatsvinden - 54%

 

Werkgevers faciliteren thuiswerken graag

Als belangrijkste redenen om thuiswerken mogelijk te blijven maken, na het vervallen van het thuiswerkadvies, noemen werkgevers vooral: de werk-prive balans die dan beter is (65%); om een aantrekkelijke werkgever te zijn (59%); geconcentreerder/efficiënter kunnen werken (55%); omdat werknemers het graag willen (54%); reistijd besparing (53%) en duurzaamheid (39%). Opvallend genoeg zijn er nauwelijks bedrijven die kosten willen besparen door meer thuiswerk (15%).

 

Tweederde bedrijven heeft al afspraken over hybride werken

Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels al afspraken gemaakt over het hybride werken. Dit gebeurt veelal tussen medewerkers en leidinggevende onderling, met de OR of in een aparte bedrijfsregeling. Van de bedrijven die nog geen afspraken heeft, is de helft van plan dit snel te doen.

 

Geen behoefte aan regels, maar vooral aan voorbeelden

Bedrijven willen vooral op bedrijfsniveau afspraken maken met hun mensen en teams over wat werkt in de praktijk en wat niet. In veel mindere mate kijken ondernemers naar ‘Den Haag’ voor aanvullend beleid (22%). Het gaat ondernemers dan vooral om heldere regelgeving rond fiscaliteit. 65% van de werkgevers heeft geen behoefte om verder zaken in de wet te veranderen, omdat dit onderwerp bij uitstek iets is wat je met elkaar regelt op de werkvloer. Onder kleinere mkb-bedrijven schiet dit percentage zelfs omhoog naar bijna 90%. Bedrijven geven in de enquête aan vooral behoefte te hebben aan goede voorbeelden van hoe andere bedrijven dit met succes organiseren op de werkvloer.

 

Vervolg

De ondernemersorganisaties brengen de resultaten van de enquête -samen met ervaringen van ondernemers uit de praktijk- in een traject in de SER in over hybride werken.

 

Meer informatie:

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en AWVN. Het aantal respondenten was 226, waarbij de bedrijven goed waren verdeeld over het land en de verschillende bedrijfstakken uit de achterban van de ondernemingsorganisaties.
Voor persvragen: Edwin van Scherrenburg, VNO-NCW en MKB-Nederland: scherrenburg@vnoncw-mkb.nl of 0630417005.

Lees meer over