Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

14-12-2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft vanmiddag samen met VNO-NCW en MKB-Nederland het nieuwe Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 vastgesteld. Prioriteiten daarin zijn aanpak en preventie van cybercrime, de aanpak van georganiseerde misdaad en een gebiedsgerichte aanpak van onder andere diefstal, overvallen en agressie.

Aan het nieuwe actieplan is sinds januari gewerkt door de minister, een aantal branches en de twee ondernemersorganisaties. Afgesproken is om samen met politie, Openbaar Ministerie en gemeenten verder op deze prioriteiten in te zetten.

 

Inzetten op preventie criminaliteit

'Criminaliteit tegen ondernemers neemt al jaren toe, maar de lastige financiële situatie waarin velen nu verkeren maakt hen nog kwetsbaarder', zei voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag bij een bijeenkomst met de minister in de Malietoren. 'Vooral vanwege de capaciteitstekorten bij politie en justitie worden criminelen nauwelijks gepakt. Des te belangrijker is het om als betrokken partijen - publiek en privaat - zo effectief mogelijk samen te werken en nog meer in te zetten op preventie.'
Niettemin moet óók worden geïnvesteerd in repressie, vindt Vonhof. 'Ondernemers die ondanks alle preventieve maatregelen toch slachtoffer worden, moeten erop kunnen vertrouwen dat er wat met hun aangifte gebeurt en dat alles wordt gedaan om daders aan te houden.'

 

Samen risico's terugdringen

Ook minister Yeşilgöz onderstreepte het belang van publiek-private samenwerking: 'De georganiseerde misdaad is voortdurend bezig nieuwe manieren te vinden in de bovenwereld om geld wit te wassen en om hun illegale praktijken uit te voeren over de ruggen van anderen. Bonafide ondernemers zien oneerlijke concurrentie, omdat anderen hun zaken met snel en fout geld laten financieren. Ook lijkt het voor criminelen een verdienmodel te worden om hen met digitale sluwe trucs geld af te troggelen. Alleen door samen op te trekken, kunnen we de risico’s terugdringen.'

 

Cybercriminaliteit sterk gestegen

Ondernemers zijn het vaakst slachtoffer van cybercriminaliteit. Eén op de vijf heeft jaarlijks met een cyberaanval te maken; in de afgelopen twee 'coronajaren' is het aantal cyber-gerelateerde incidenten met 200 procent gestegen. Omdat grotere ondernemingen nu het meest weerbaar lijken tegen cybercriminaliteit, is afgesproken dat zij hun voortrekkersrol oppakken om de grootste groep ondernemers - het mkb - mee te nemen in de broodnodige preventieve stappen.

 

Investeren in weerbaarheid

Middels het actieplan wordt ook verder geïnvesteerd in de weerbaarheid van bedrijven en personeel waar het gaat om ondermijning. Zo wordt met steun van het ministerie een eerdere pilot voor de landbouw in de regio's Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland - met een vertrouwenspersoon voor ondernemers in het buitengebied - uitgebreid naar andere sectoren. Het gaat in eerste instantie om de recreatie, watersport en grondbewerkersbranche.

 

Afstand tussen ondernemer en overheid verkleinen

Ook een gebiedsgerichte aanpak van (vermogens)criminaliteit is de komende jaren een belangrijk thema voor de samenwerkende partijen. Vanuit ondernemers(organisaties) is er sterke behoefte om criminaliteitsproblemen beter inzichtelijk te maken en de afstand tussen ondernemer en overheid te verkleinen. Minister Yeşilgöz maakte eerder dit jaar al bekend dat zij structureel 10 miljoen euro investeert in de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO's). Het gaat hier om de inzet voor veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en het buitengebied en maatregelen tegen diefstal, agressie, overvallen en jeugdcriminaliteit.