‘Niet schuiven met tarieven waterschapsbelasting voor woningen en bedrijven’

10-06-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in de meeste voorstellen van de Unie voor Waterschappen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Maar niet in het voorstel om het mogelijk te maken om voor bedrijfspanden andere (hogere) tarieven vast te stellen dan voor woningen.

 

Stijging WOZ-waarde

Eigenaren van gebouwen (woningen en niet-woningen) betalen nu hetzelfde tarief aan watersysteemheffing (de heffing voor ‘droge voeten’). De Unie voor Waterschappen wil dit veranderen vanwege de gestegen WOZ-waarde van woningen. Huiseigenaren zijn daardoor meer gaan betalen. De Unie wil waterschappen de mogelijkheid bieden om dat te ‘compenseren’ met lagere tarieven voor woningen.

 

Profijtgedachte

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat een ‘onjuist’ argument dat in strijd is met de voor deze heffing geldende profijtgedachte. ‘Hoe hoger de waarde, hoe groter het belang van de eigenaar bij goed waterbeheer door het waterschap. Zo’n ingreep zou thuishoren in een fundamentele herziening van het waterschapbestel. Die is nu niet aan de orde.’

 

Lastenverzwaring

Aangezien de belastingopbrengst van de categorie ‘eigenaren van gebouwen’ maar voor 18 procent door bedrijven wordt opgebracht, zou volgens de ondernemingsorganisaties een kleine groep ondernemers met substantieel hogere tarieven worden geconfronteerd.  ‘Een grote lastenverzwaring dreigt voor met name mkb-bedrijven. Uit ervaring weten we dat van een dergelijke mogelijkheid tot tariefdifferentiatie ook daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt. Zo ver moet het niet komen. In het nog komende wetgevingstraject moet het voorstel wat ons betreft niet worden meegenomen.’