Investeringen uit Groeifonds goed voor kenniseconomie

12-04-2021

‘De vandaag bekendgemaakte investeringen uit het Groeifonds van 4 miljard euro geven innovatie, de energietransitie en de ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland de wind in de zeilen en zijn een buitengewoon goede zaak. Op precies deze terreinen was echt een stap extra nodig voor een gezonde en duurzame kenniseconomie. Het groeifonds is een belangrijke strategische investering in de toekomst van Nederland.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de zojuist bekendgemaakte eerste impuls uit het Fonds. De ondernemersorganisaties pleiten al jaren voor extra investeringen die onze economie sterker maken nu we voor grote uitdagingen staan om innovatiever en duurzamer te worden. Door de publiek-private opzet van de meeste plannen worden ook extra private investeringen mogelijk op de genoemde terreinen.

 

Groeifonds

In totaal wordt uit het Groeifonds in deze eerste fase 646 miljoen euro direct uitgekeerd. Voor 3,5 miljard euro aan reserveringen moeten indieners nog extra onderbouwing geven voordat een definitief besluit volgt. Op het gebied van kennisontwikkeling komt er maximaal 233 miljoen euro beschikbaar. Voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie komt er maximaal 1,3 miljard beschikbaar, waarvan 338 miljoen voor toepassingen in groene waterstof. En op het gebied van infrastructuur komt er maximaal 2,5 miljard euro beschikbaar, waarvan 1 miljard euro voor het versterken van het OV in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Bij de meeste projecten zijn leden van de ondernemersorganisatie nauw betrokken.

 

Wereldwijde AI-race

‘Met name de investeringen in quantumcomputers, een leven lang leren en artificiële intelligentie zijn extreem belangrijk. Zo dreigt Nederland achterop te raken in de wereldwijde AI-race met de VS en China’, aldus de organisaties. ‘Om deze reden hebben de organisaties afgelopen jaren gebouwd aan een AI-coalitie met inmiddels meer dan 400 spelers die nauw samenwerken. ‘Hierdoor kunnen we met dit extra geld echt de kennisontwikkeling en innovatie met artificiële intelligentie versnellen. Ook de investeringen in waterstof zijn essentieel voor onze toekomst, net als de verbeteringen in de spoorinfrastructuur,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.   

 

Jarenlang pleidooi voor meer investeringen

De ondernemersorganisaties lobbyen al sinds de campagne NL Next Level uit 2016 voor extra investeringen in de modernisering en verduurzaming van de economie. ‘Dit is broodnodig voor ons toekomstig verdienvermogen en de verduurzaming van ons land. Alleen door extra investeringen zorgen we voor echte brede welvaart op lange termijn voor alle Nederlanders, met banen en kansen voor iedereen.’ De organisaties pleiten in de onlangs bekendgemaakte gemaakte nieuwe koers voor een verdere uitbreiding van het Groeifonds en willen dit afstemmen op de private investeringsagenda om zo te zorgen voor maximale synergie en een 20 procent hogere welvaart in 2030.