Helder advies Gezondheidsraad over 5G

03-09-2020

 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag in een brief bij staatsecretaris Keijzer gepleit voor verdere uitrol van 5G. Zij reageren hiermee op een onderzoek van de Gezondheidsraad, dat gisteren verscheen. De Gezondheidsraad concludeert dat de elektromagnetische velden in 5G veilig zijn voor de bevolking.

 

Enthousiasme en zorgen om 5G

Nieuwe technologie gaat vaak gepaard met enthousiasme en grote kansen maar het leidt soms ook tot zorgen over de effecten van nieuwe technologie op de mens, maatschappij en de volksgezondheid. De Tweede Kamer vroeg daarom de Gezondheidsraad om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G, de 5de Generatie mobiele netwerken.

 

'5G veilig in gebruik'

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed om te lezen dat er geen reden is om het gebruik van frequentiebanden tot 3,5 GHz te stoppen of te beperken. Ook concludeert de Gezondheidsraad dat aanvullend onderzoek gewenst is. Ook daar zijn de ondernemingsorganisaties voorstander van. Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie en adequate voorlichting is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan, stellen zij.

 

Brief aan politiek

Om het belang van 5G te onderstrepen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met betrokken branches, een brief gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Kamerleden. In deze brief roepen de ondernemingsorganisaties hen op om, nu opnieuw is aangetoond dat het gebruik van 5G technologie veilig is, gezamenlijk van 5G een succes te maken. Dat kan concreet door gemeenten en burgers proactief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad, zeggen de bedrijfslevenorganisaties. Maar ook door gemeenten nog beter te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe netwerken.

 

Belang 5G is groot

Het belang van 5G voor de Nederlandse economie is groot, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 5G is een belangrijke bouwsteen voor de steeds verder digitaliserende maatschappij en economie. Vooral ook in een tijd waarin de betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken belangrijker zijn dan ooit, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.