Green Deal biedt goed vertrekpunt voor Europees klimaatbeleid

11-12-2019

'De nieuwe Green Deal die vandaag is gepresenteerd biedt een goed vertrekpunt voor het Europees klimaatbeleid en de overgang naar een volledig klimaatneutraal Europa in 2050.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Zij gaan de precieze plannen van de Europese Commissie de komende tijd nader bestuderen en bespreken met de achterban.

 

De ondernemingsorganisaties pleiten al langer voor een voortrekkersrol van de EU in het klimaatbeleid, omdat dit zorgt voor een gelijk speelveld in Europa. 'Anders krijg je verschillend beleid per lidstaat. Dat jaagt bedrijven - en uiteindelijk de consument - op kosten. Ook leidt dit tot ongewenste effecten qua CO2 en bijvoorbeeld werkgelegenheid. De Nederlandse aanpak met het klimaatakkoord moet naadloos aansluiten op de nieuwe Europese aanpak,' aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Ontzorgen

Volgens de organisaties is het goed dat de Europese Commissie in de plannen veel aandacht lijkt te geven aan het ontzorgen en het betrekken van burgers bij de verdere uitwerking van de plannen. Ook lidstaten die achterlopen zullen extra worden ondersteund bij de energietransitie. Ontzorging en draagvlak is namelijk essentieel voor het uiteindelijke succes. Belangrijk is wel dat ook het mkb goed wordt betrokken en dat de Green Deal in overeenstemming is met de nieuwe mkb-plannen van de commissie.

 

Industriebeleid

De ondernemers delen de ambitie van de EC voor de vergroening van de industrie. ‘Wel is het zaak dat de plannen aansluiten op het nieuwe Europese industriebeleid en niet leiden tot bijvoorbeeld carbon leakage. Goede en praktische ondersteuning van bedrijven is essentieel om te zorgen dat alle investeringen ook daadwerkelijk los komen en de doelen worden gehaald. ‘De Green Deal moet passen op de praktijk en de investeringscycli van bedrijven. Hiervoor is nog te weinig aandacht in de stukken.’

 

Beprijzen van import

Een Border Adjustment Mechanism, zoals eerder ook bepleit door bijvoorbeeld een groep vooraanstaande Amerikaanse economen, kan volgens de organisaties zorgen dat CO2 bij de import van producten van buiten de EU een prijs krijgt. Wel is het belangrijk dat een dergelijk mechanisme wordt opgezet conform de WTO-regels. Ook moet het praktisch uitvoerbaar zijn.

 

Transport

De inzet van de Europese Commissie op slimme mobiliteit en intelligente systemen om vervoerstromen te optimaliseren, is een goed uitgangspunt. Dat geldt ook voor multimodaliteit waarbij verschillende vervoersvormen elkaar aanvullen, zodat congestie en emissies worden beperkt. Wel moet worden voorkomen dat een verscheidenheid aan beleid - op mondiaal, Europees en nationaal niveau - een stapeling wordt van elkaar tegenwerkende initiatieven.

 

Eén geïntegreerde markt

Verheugd zijn de ondernemers over de grote aandacht in de Green Deal voor het belang van het beter integreren van energiemarkten. Alleen als we echt één markt zijn met goede interconnectie kunnen we zorgen voor de duurzaamste en goedkoopste stroom en energie voor iedereen.

 

Bondgenoot

Het Nederlandse bedrijfsleven gaat graag in gesprek met de Europese Commissie en het kabinet over de verdere uitwerking van de plannen. 'Alleen als we als bondgenoten samen optrekken kunnen we de transitie tot een succes maken en zorgen dat dit zo soepel mogelijk verloopt met nieuwe kansen voor groei en banen.'