‘Goed dat bedrijfsgeheimen veilig blijven in Wet open overheid’

27-01-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Wet open overheid (Woo) toch nog wordt aangepast zodat bedrijfsgeheimen veilig blijven en de wet niet gaat gelden voor de semipublieke sector. Dat is het gevolg van twee amendementen die de Tweede Kamer dinsdag heeft aangenomen. De Woo moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

 

Concurrentiegevoelige informatie

De Woo gaat ervan uit dat informatie die de overheid heeft, in beginsel openbaar is. Dat geldt ook voor informatie die bedrijven al dan niet verplicht aan de overheid hebben gegeven. Voor veel informatie zal dat geen probleem zijn, maar er zijn uitzonderingen. Kamerleden Mark Snoeren (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) hebben er met hun aangenomen amendement voor gezorgd dat bedrijfs- en fabricagegegevens die bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben gegeven, absoluut geheim blijven. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Niet-vertrouwelijke gegevens ook

Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen het beschermen van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt. In de huidige Wob zijn die gegevens niet specifiek beschermd.

 

Semipubliek

Een ander amendement van Bisschop voorkomt dat de Woo ook gaat gelden voor de semipublieke sector. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen. Het gaat dan om private bedrijven die deels met publiek geld worden gefinancierd.