Triloog voor Richtlijn die beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen moet tegengaan

16-02-2022

De Europese Commissie heeft in maart 2021 een voorstel gedaan voor een richtlijn om ongerechtvaardigde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Werknemers krijgen een recht op inzage hoe hun loon zich verhoudt tot andere groepen in de onderneming. Ook moeten werkgevers een genderneutraal functiewaarderingssysteem hebben. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers gaat een rapportageverplichting gelden. In de Raad van Europese ministers van Sociale Zaken werd in december vorig jaar een akkoord gesloten. In dat akkoord is de rol van sociale partners in de loonvorming opgenomen. Sociale partners kunnen instrumenten ontwikkelen om te bepalen wat onder gelijkwaardige arbeid moet worden verstaan. In januari is vervolgens de triloog gestart tussen de Raad van de EU, Europees Parlement en Europese Commissie, waarbij de volgende elementen van belang zijn. 

 

Beloningstransparantie kan bijdragen aan bewustwording bij bedrijven en werknemers en kan het gesprek op gang brengen. Daardoor kan het terugdringen van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen worden bevorderd. De voorstellen daarvoor moeten aansluiten bij bestaande systemen van loonvorming en functiewaardering. Overheid en sociale partners moeten die systemen checken op genderneutraliteit.

 

Verder moet bij de uitvoering van de toets door bedrijven of verschillen in beloning gerechtvaardigd zijn voldoende ruimte zijn voor (genderneutrale) criteria die zien op bijvoorbeeld de vervulling van de functie. Tenslotte is van belang dat de administratieve lasten voor bedrijven en met name voor mkb bedrijven proportioneel zijn. De uitzondering van de rapportageverplichting voor bedrijven met minder dan 250 werknemers moet worden behouden. De verwachting is dat het Franse voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen in de triloog in het eerste kwartaal van dit jaar tot een akkoord zal willen brengen, omdat in april de eerste ronde voor de verkiezingen van de Franse president zullen plaatsvinden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.