Het belang van veiligheid voor onze handel

24-11-2023

Door David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Issues bij de NAVO 

 

Het buitenland en Defensie spelen in Nederlandse verkiezingen helaas zelden een hoofdrol. En dat terwijl de invloed van de huidige internationale veiligheidsontwikkelingen op onze nationale economie enorm is. Er woedt inmiddels al ruim anderhalf jaar een oorlog op ons continent en de internationale rechtsorde – het fundament waar onze economische activiteiten op zijn gebouwd – staat onder ongekende druk. We leven in een tijdperk van strategische competitie waarbij de ´sterkte van het recht’ wordt uitgedaagd door het ‘recht van de sterkste’. Voor Nederland - een relatief klein land met een grote open economie en een grote afhankelijkheid van internationale handel - is dat een gevaarlijke ontwikkeling. Om onze stabiliteit en welvaart te behouden, is een aantal inspanningen nodig.

 

Allereerst moet de steun aan Oekraïne worden voortgezet zolang als dat nodig is. Een overwinning voor Poetin geeft een signaal aan autoritaire regimes wereldwijd dat het loont om een vrij land binnen te vallen. Het zou de wereld gevaarlijker maken, en ons allemaal kwetsbaarder.

 

Ten tweede moeten we blijven investeren in Defensie, want een geloofwaardige Defensie is de beste preventie tegen conflicten. Steeds meer landen voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent BBP. Nederland moet haar afspraken aan haar bondgenoten nakomen, zodat er geen gaten vallen in het collectieve verdedigingsschild van de NAVO. We moeten ons dringend herbewapenen, zowel om Oekraïne te blijven steunen als om onze eigen verdediging te verzekeren. Daarvoor moeten we de productiecapaciteit van de defensie-industrie in Europa vergroten en moeten we, zowel publiek als privaat, investeren in nieuwe bedrijven die werken aan het behouden van onze technologische voorsprong.

 

Ten derde is veiligheid niet alleen in handen van Defensie. Potentiële tegenstanders zullen zich bedienen van alle middelen die hen ter beschikking staan om ons te beïnvloeden of aan te vallen. Rusland gebruikt o.a. energie, voedsel, cyber, desinformatie en migratie als wapens om Oekraïne te verpletteren en Europa te ondermijnen. Voor een geloofwaardige defensie dienen de veiligheidsaspecten in alle pilaren van onze overheid te worden meegewogen en moeten we werken aan het verhogen van onze weerbaarheid.

 

Collectieve verdediging vergt een collectieve inspanning. Overheid en industrie, burgers en leger, publieke en private sector. Investeren in onze veiligheid is een taak van ons allemaal.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.