Europese Unie

Ondernemers kiezen voor een stevig en goed functionerend Europa. Wij zijn daar zelf onderdeel van. Een belangrijk thema is het versterken van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven. Alleen bedrijven kunnen zorgen voor duurzame groei en banen. De regelgeving vanuit Brussel moet hiervoor het kader scheppen. Een vrije markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis is voor ondernemers van cruciaal belang. Nederland is vanuit het perspectief van globalisering gebaat bij een versterking van het vestigingsklimaat in Europa en een sterk en duurzaam Europa in de wereld.

Geen grote Europese overheid

Vanzelfsprekend is de keuze voor een sterk en goed functionerend Europa geen keuze voor een grote Europese overheid en hoge collectieve lasten. Voor Europese groei en concurrentiekracht is wezenlijk dat structurele hervormingen in de lidstaten worden doorgevoerd en de Europese interne markt goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat lidstaten de politieke wil en de administratieve capaciteit hebben om te doen wat ze op Europees niveau afspraken. Noodzakelijk is een consequente uitvoering en handhaving van bestaande Europese regels in de lidstaten.

 

Europese lobby

De Europese lobby richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de Europese Unie) als op de Nederlandse politiek. Dit gebeurt vanuit het kantoor in Den Haag, maar ook vanuit het kantoor in Brussel. De lobby wordt voor een belangrijk deel ook uitgevoerd als onderdeel van de lobby van de Europese werkgeversorganisaties BusinessEurope en UEAPME.

 
Lees meer
Brochure
03-05-2019
EU: Waarde in de wereld
We leven in de EU in de meest open, vrije en welvarende samenleving van de wereld. We mogen trots zijn op de EU, resultaat van een jarenlange, gezamenlijke krachtsinspanning van lidstaten, ondernemers en inwoners. Samen maken we de Europese manier van leven mogelijk en die is uniek.