Afronding van de Conferentie over de Toekomst van Europa in zicht

17-02-2022

De door Commissie-voorzitter Von der Leyen opgezette Conferentie over de Toekomst van Europa maakt zich op om conclusies te trekken uit de maandenlange dialogen en consultaties die in de hele EU hebben plaatsgevonden. Op 9 mei aanstaande – Europadag – zullen de voorzitters van Raad, Commissie en Parlement dan bekendmaken wat ze met die conclusies gaan doen. Doel daarbij is om te zorgen dat de EU effectief kan optreden en de uitdagingen van de toekomst aankan.

 

Onze Duitse zusterorganisatie BDI constateert daarbij dat er geen tijd te verliezen is. De Europese soevereiniteit en de toekomstige rol van de EU in de wereld zullen bepaald worden door haar intrinsieke kracht op basis van de sociale markteconomie en het Europese model, de internationale concurrentiekracht van de Europese economie en toenemende bevoegdheid op buitenlandspolitiek terrein.

 

Dat zijn een paar heldere richtpunten in het vooralsnog vrij mistige proces van de Conferentie. Zeker is dat de EU schoksgewijs een nieuw tijdperk in de internationale verhoudingen binnengaat waarin zij veel meer dan voorheen op zichzelf aangewezen is. Het vraagt grondige reflectie hoe de EU daarop moet inspelen. Verschuilen in nationale bunkertjes, zoals regeringen van sommige lidstaten voorstaan, is in ieder geval geen geldige optie. In Nederland verscheen in korte tijd een stapeltje rapporten – over de euro, de voordelen van de Interne Markt, de informatieverschaffing over de EU, de effectiviteit van het optreden in Brussel – die de in het regeerakkoord bepleite voortrekkersrol in de EU richting moeten geven. Dat is een betere keuze.

 

De meest acute illustratie van die nieuwe wereld is natuurlijk de crisis aan de Oekraïense grens. Er valt geen peil op te trekken wat daar zal gebeuren. De situatie kan binnen een paar uur dramatisch veranderen – of ook helemaal niet. Alle hoop is natuurlijk gevestigd op een diplomatieke oplossing. Lukt dat niet dan kunnen er direct forse gevolgen zijn voor een aantal economische terreinen: financieel verkeer, energieprijzen en -toevoer, cyberveiligheid, diverse transportmodaliteiten, en natuurlijk handel en investeringen. In een aantal meetings met Han ten Broeke van het HCSS en onze leden hebben we dat in kaart gebracht.

 

De belangrijkste boodschap die resoneert na die meetings is dat de geopolitiek deel is geworden van de dagelijkse werkelijkheid van niet alleen overheden maar zeker ook bedrijven, en dat de geopolitiek moet worden ingeprijsd in de economie. Dat vertaalt zich ook weer terug naar het Europese beleid.

 

Onderwijl draait de Brusselse beleidsmachine op volle toeren. In deze Blik op Europa gaan wij in op transparantie over loonverschillen tussen mannen en vrouwen, een nieuwe strategie voor internationale standaarden, nieuwe grondbeginselen voor digitalisering, een plan om €43 miljard vrij te maken voor eigen EU chipproductie, één oplader voor mobiele telefoons, en de opkomende discussie over herziening van het Stabiliteits- en Groeipact SGP.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.