Kennismaken met Petra Tiel

04-03-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Petra Tiel, die aanbesteden en openbaar bestuur in haar portefeuille heeft.  

 

Je bent nét begonnen in de Malietoren, na elf jaar VNO-NCW West.

‘Als manager public affairs hield ik me daar bezig met de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven in Noord- en Zuid-Holland. Mijn focus lag op ruimtelijke ordening, infrastructuur en het ondernemings- en vestigingsklimaat.

Ik voedde gedeputeerden, wethouders, ambtenaren en politici met informatie. Daarbij probeerde ik aan te geven wat ondernemers en werkgevers nodig hebben om goed te functioneren én wat zij bijdragen aan de werkgelegenheid, de (lokale) gemeenschap en de brede welvaart. Ik geloof er heilig in dat je elkaar moet kennen, moet weten wat de andere partijen beweegt, voordat je samen stappen kunt zetten.

Naast mijn werk bij VNO-NCW West was ik voor de VVD raadslid en voorzitter van stadsdeelraad Amsterdam-Zuid. Verder heb ik gewerkt ik als voorlichter bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer, als trainer en adviseur bij het ministerie van BZK en als trainee bij het Europees Parlement.’

 

Wat speelt er momenteel rond aanbestedingen?

‘Het programma Beter Aanbesteden van de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en VNO-NCW en MKB-Nederland wordt met vier jaar verlengd. De Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor ongeveer 73 miljard euro in bij bedrijven. Belangrijk dus dat de knelpunten in de aanbestedingspraktijk worden opgelost. Dat kan onder meer door het kennisniveau van de verantwoordelijke ambtenaren op peil te houden, zodat die de inkoopfunctie goed kunnen invullen. En door innovatief aan te besteden, waarbij het niet alleen om de laagste prijs draait, maar ook om manieren om bijvoorbeeld de stikstofproblematiek aan te pakken of te komen tot circulaire businessmodellen.’

 

En bij het openbaar bestuur?

‘Het plan is om in de lobby richting het kabinet meer samen te op te trekken met de zes grote steden – of eigenlijk moet ik zeggen: metropolen – in Nederland. Als we onze krachten bundelen, wordt één plus één drie. De regionale economie stimuleert de nationale economie. Denk aan investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur, woningbouw en de innovatiekracht van het bedrijfsleven.

Overigens werkt MKB-Nederland al samen met het Rijk, de VNG en het IPO in het Economisch Samenwerkingsplatform. De verschillende bestuurslagen praten wel op strategisch niveau met elkaar, maar in de uitvoering maken ze vaak individueel plannen. Het is goed om dit op elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Want waarom zouden bijvoorbeeld de vouchers die mkb-bedrijven in Gelderland kunnen aanvragen voor exportactiviteiten, elders niet ook werken?’

 

Heb je er zin in?

‘Ontzettend! Ik vind het hartstikke leuk om terug te zijn in Den Haag. Tenminste, nu nog even vanuit huis in Amsterdam, maar dat gaat hopelijk snel veranderen. In deze functie wil ik mijn kennis van het openbaar bestuur en mijn lokale en regionale ervaring inzetten. Dat betekent dat ik in gesprekken met politici, bestuurders en beleidsmakers steeds de vertaalslag maak: wat betekent dit nu concreet voor de ondernemer? Wat heeft die eraan?’