Het project: Vitaal Bedrijf

24-09-2020

Fitte werknemers en meer werkplezier, productiviteit en rendement: genoeg redenen voor werkgevers om te investeren in vitaliteit op de werkvloer. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom samen met de ministeries van VWS en SZW het project Vitaal Bedrijf gestart. Op 5 oktober is dit platform voor vitaliteit in bedrijven officieel gelanceerd.

 

Preventieakkoord

Vitaal Bedrijf is het antwoord van VNO-NCW en MKB-Nederland op het Nationaal Preventieakkoord, dat de overheid eind 2018 sloot met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven. Doel van dit akkoord is om Nederlanders gezondere keuzes te laten maken. “Mensen die bewegen, goed eten en goed slapen, zijn meer ontspannen, creatiever en productiever. Dat zeggen wij niet alleen, maar dat blijkt uit tal van wetenschappelijke onderzoeken. Het loont dus echt om structureel en bewust te werken aan een gezonde levensstijl van de medewerkers”, zegt programmaleider Jan Willem Landré.

 

Menukaart

Op de website van Vitaal Bedrijf kunnen werkgevers een oriëntatiescan doen. Daaruit blijkt hoe belangrijk vitaliteit al is in de organisatie, wat er al aan wordt gedaan. De tweede stap is een scan onder de medewerkers. Die maakt duidelijk waaraan zij behoefte hebben als het gaat om vitaliteit en gezondheid.

Vervolgens komt er een adviseur van Vitaal Bedrijf langs om te bespreken welke maatregelen bij het bedrijf passen. “Samen met allerlei aanbieders hebben wij een menukaart samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfssportprogramma, mindfulness, het doorlichten van het voedselaanbod in de kantine of stoppen-met-roken-begeleiding voor de medewerkers die dat willen.” Op termijn is het de bedoeling om een vignet ‘Vitaal Bedrijf’ te ontwikkelen, dat bedrijven kunnen gebruiken in hun arbeidsmarktcommunicatie.

 

Fitnessbal

Landré: "Het onderwerp leeft steeds meer bij ondernemers en brancheorganisaties. In het platform helpen wij hen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.” En zelf? Is hij een toonbeeld van vitaliteit? “Ik probeer minimaal twee keer per week te sporten. En je spreekt me nu terwijl ik op een fitnessbal achter mijn bureau zit. Zo’n bal activeert de buik- en rugspieren om de juiste houding aan te nemen. Dus ik doe m’n best, haha."

 

Vitaal Bedrijf is een project van NL Onderneemt Vitaal!, een van de drie pijlers van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! Meer weten? Neem contact op met Jan Willem Landré: vitaalbedrijf@vnoncw-mkb.nl.

 

Lees hier het persbericht over de lancering.

 

Feestelijke lancering

 

v.l.n.r. op de foto:

  • Anabel Rodrigo Rama (hr-manager LIOF)
  • Huub Narinx, directeur LWV
  • Jan Willem Landré, projectleider Vitaal Bedrijf
  • Pauline Verhoef (commercieel directeur Thermae2000 en voorzitter Netwerk Vitaal Limburg)
  • Martine Schuijer (directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!)