Zo ondernemend is de nieuwe Tweede Kamer

31-03-2021

Hoewel het Kamerlid van 2021 vooral man en 40-plus is met een universitaire opleiding, neemt het aandeel vrouwen toe. Mondjesmaat, dat wel. Hoe zit dat met de beroepsachtergrond van de nieuwe Tweede Kamer? Stijgt het aantal volksvertegenwoordigers met ervaring in het bedrijfsleven?

 

Eerst het goede nieuws: in de nieuwe Tweede Kamer – vandaag geïnstalleerd – zitten 72 mensen met ervaring in het bedrijfsleven. Dat zijn er 5 meer dan in 2017. Van die 72 hebben er 40 ervaring als ondernemer (was 35). De rest heeft in loondienst in het bedrijfsleven gewerkt. Zo komt langzaam een Kamermeerderheid in zicht.

 

Dat klinkt niet gek natuurlijk, maar het haalt het nog altijd niet bij de circa 65 procent van de beroepsbevolking die in het bedrijfsleven werkt. Ook Mark Rutte (Unilever), Sigrid Kaag (Shell) en Wopke Hoekstra (McKinsey) zitten bij dat aantal Kamerleden met een bedrijfslevenachtergrond. Mogelijk schuiven zij – net als een aantal andere Kamerleden – door naar het kabinet. Daar kan kennis van het bedrijfsleven natuurlijk ook geen kwaad, dus erg is dat ook weer niet te noemen.

Het andere deel van de Kamerleden komen uit sectoren als de overheid, de zorg en ngo’s, of uit de eigen partijgelederen.

 

Het begrip ‘ondernemerschap’ hebben we ruim genomen, om de politiek enigszins ter wille te zijn. Het merendeel van deze 'ondernemers' was consultant of freelancer, en deed dit misschien wel in between jobs. Maar goed, ze weten dus wel een beetje wat het is om als ondernemer risico te dragen en belasting te betalen. Ondernemers met personeel zijn net als 4 jaar geleden op 1 hand te tellen. Onder hen een boer, een ingenieursbureau, een ijsmaker en een advocatenkantoor. We gaan het de komende 4 jaar zien of de nieuwe Tweede Kamer de praktijk en problemen van ondernemers voldoende kent.

VVD (34 zetels)

Ondernemers: 8

Bedrijfsleven: 11

Ondernemende liberalen zijn adviseur, interim manager of speechschrijver geweest. Nieuw Kamerlid Folkert Idsinga was lange tijd baas van en partner bij een advocatenkantoor. VVD-lijsttrekker Mark Rutte was hr-manager bij Unilever. 

D66 (24 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 6

Gezien haar diplomatieke carrière zullen weinigen vermoeden dat D66-lijsttrekker Sigrid Kaag toch echt bij Shell is begonnen. Ook hier een interim manager, een coach-trainer en een freelance journalist onder de ondernemers. Romke de Jong heeft een ijsfabriek: De Jong’s IJs.

 

Relatief veel ondernemers bij GroenLinks en Forum voor Democratie

PVV (17 zetels)

Ondernemers: 6

Bedrijfsleven: 2

Bij de PVV geen nieuwe gezichten, maar de partij scoorde al vrij goed met het aantal ondernemers. Tony van Dijck had horecagelegenheden op Curaçao.

CDA (15 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 5

Lijsttrekker Wopke Hoekstra was partner bij adviesbureau McKinsey. Het CDA telde in de vorige kabinetsperiode 2 Kamerleden met boerenervaring. Daar is Jaco Geurts van over. Derk Boswijk was eigenaar van een ingenieursbureau.

SP (9 zetels)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 1

Een schamele score voor de socialisten, waar geen nieuwe gezichten zijn te zien. Alleen lijsttrekker Lilian Marijnissen werkte een jaartje bij de Rabobank. Veel SP-Kamerleden komen uit de schoot van de partij.

PvdA (9 zetels)

Ondernemers: 2

Bedrijfsleven: 1

Ook geen grote score bij de sociaaldemocraten, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verkiezingsuitslag. PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen deed onder de naam Ploumen Projecten aan marketingonderzoek en ideeënontwikkeling voor profit en non-profit organisaties.

GroenLinks (8 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 0

Relatief best veel ondernemers op de 8 zetels van GroenLinks. Laura Bromet, Senna Maatoug en Lisa Westerveld waren actief in het media- en communicatievak. Bart Snels was adviseur.

Forum voor Democratie (8 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 1

Ook FvD doet het goed. Wybren van Haga heeft verschillende bedrijven gehad, waaronder vastgoedbedrijf Sjopperdepop. Hans Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn, zat in de koeltechniek.

Partij voor de Dieren (6 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 1

Lijsttrekker Esther Ouwehand begon bij Sanoma Uitgevers. Lammert van Raan was e-commerce consultant. Bij de PvdD komen relatief veel Kamerleden uit de partij.

 

Zeeland en Drenthe worden minimaal vertegenwoordigd

ChristenUnie (5 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 0

Nieuw CU-Kamerlid Don Ceder had een advocatenkantoor. Van de overige 4 Kamerleden komen er 3 uit de partij.

SGP (3 zetels)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 0

Ook bij de SGP geen nieuwe gezichten. De drie Kamerleden zijn afkomstig van en uit justitie, overheid en onderwijs.

DENK (3 zetels)

Ondernemers: 2

Bedrijfsleven: 1

Vorige keer scoorde DENK nog 3 uit 3. Farid Azarkan zat in het vastgoed, Tunahan Kuzu was adviseur. Nieuw Kamerlid Stephan Baarle komt uit de partij.

JA21 (3 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 1

JA21-lijstrekker Joost Eerdmans heeft freelance als radiomaker gewerkt.

Volt (3 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 2

Nilüfer Gündoğan was actief als Nilüfer Advies. Volt-lijsttrekker Laurens Dassen werkte bij ABN Amro.

50PLUS (1 zetel)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 0

Liane den Haan van 50PLUS was vooral actief als bestuurder en toezichthouder. Ze was onder meer directeur van ouderenbond ANBO.

BIJ1 (1 zetel)

Ondernemers: 1

Sylvana Simons (BIJ1) had een coaching agency voor vrouwen: The House of Power. Ook werkte ze als voice-over artist.

BBB (1 zetel)

Ondernemers: 1

De BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas had een mediabureau gericht op boeren.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.  

Iets meer vrouwenDe nieuwe Tweede Kamer 59 vrouwen (was 54). Het hoge aantal vrouwelijke lijsttrekkers (7 van de 17 partijen) heeft zich niet echt vertaald in een sterke groei van het aantal vrouwelijke Kamerleden. Dit wordt wel verklaard aan de hand van de lage scores die de linkse partijen bij de verkiezingen hebben gehaald. Daar speelt het streven naar gelijkwaardigheid van de vrouw wat meer dan bij de andere partijen. Zo heeft de Partij van de Arbeid al langer een kandidatenlijst die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Cultuur, onderwijs, regioVan de 150 Kamerleden heeft 17 procent een migratieachtergrond (was 12 procent). Ook stijgende is het percentage Kamerleden met een universitaire achtergrond. Dat gaat nu richting de 80 procent. Of dat wenselijk is? Van de Nederlandse bevolking heeft 70 procent een praktische of middelbare opleiding. In de Kamer is dat 7 procent. Wordt die groep wel voldoende vertegenwoordigd? Dat kan ook worden gezegd van de regionale verdeling: 89 van de 150 Kamerleden komt uit Noord- of Zuid-Holland. Zeeland en Drenthe worden door slechts 1 Kamerlid vertegenwoordigd: VVD’er Jacqueline van den Hil en CDA’er Agnes Mulder.