Wist u dat? Er zit verrassend veel Nederlandse techniek in elke o.k.

23-05-2017

Het zal niet het eerste zijn waaraan u denkt als u op een operatietafel ligt. En misschien is het u ook helemaal niet opgevallen. Maar operatiekamers (en trouwens: de rest van het ziekenhuis ook) zitten boordevol Nederlandse techniek. Kijk maar.

 

Op sommige medische apparatuur staat de merknaam zelfs met koeienletters vermeld. Toch zullen maar weinig patiënten op hun netvlies hebben wat de herkomst is van al de technologische hoogstandjes die worden ingezet in een ziekenhuis. Opvallend vaak gaat het om producten van Nederlandse bodem. En daar zijn in elk geval de in totaal 250 bedrijven die zijn aangesloten bij FME Zorg, verantwoordelijk voor. Een groot aantal van die bedrijven produceert die in eigen huis. Met een omzet van 9 miljard euro zorgen de leden van het FME-zorgcluster voor ruim een kwart van de totale omzet in dit marktsegment.

 

Betaalbare zorg

De zorgsector profiteert nu al van al die innovaties. Maar de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME stelt dat het nóg beter, efficiënter en patiëntgerichter kan. Het geheim? Grootschaliger gebruik van medische technologie. Of het nu gaat om systemen voor zelfzorg thuis of om robots in operatiekamers. Dat is niet alleen goed voor de betaalbaarheid en daardoor toegankelijkheid van de zorg, maar ook voor de kwaliteit daarvan. Dat gaat alleen allemaal niet vanzelf. Precies om die reden overhandigde FME op 30 januari een ‘verlanglijstje’ aan Marcel van Raaij, directeur geneesmiddelen en medische technologie van het ministerie van VWS. Als het aan de organisatie ligt, komt er (nog) meer aandacht voor de rol die technologie kan spelen bij het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de (vroeg)diagnostiek. Verder kan de samenwerking tussen de sector en andere belanghebbenden (zoals overheden, verzekeraars, zorgaanbieders) wel een steuntje in de rug gebruiken. Al was het maar omdat knelpunten in de zorg zo effectiever kunnen worden aangepakt.

 

Proeftuinen en barrières

Het zou natuurlijk enorm helpen als de barrières worden weggenomen die een grootschaliger inzet van technologische innovaties nu nog vaak in de weg staan. Bijvoorbeeld door regels beter te laten aansluiten bij de praktijk. Maar ook door de stap van innovatie naar marktintroductie te verkleinen. Het opzetten van proeftuinen zou daar best aan kunnen bijdragen: nieuwe oplossingen voor medische vraagstukken worden daar ontwikkeld en gedemonstreerd. Het succes van een bredere inzet van medische technologie hangt verder af van de manier waarop in het onderwijs op die technologie wordt ingespeeld en hoe privacy en internetveiligheid worden gewaarborgd. Want niemand zit er op te wachten dat zijn medische informatie op straat komt te liggen.

Foto: Koen van Weel/ANP Illustratie: Link Design

Voor de volledigheidVrijwel alle Nederlandse leveranciers van producten die in bovenstaande infographic worden genoemd hebben meer dan één product in het assortiment. Dat ter illustratie van het verhaal is gekozen voor een foto van een operatiekamer in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam betekent niet per definitie dat de vermelde bedrijven ook toeleveranciers van dat ziekenhuis zijn of zich beperken tot leveranties aan dat ziekenhuis.

 

Ondernemers in de medisch-technologische industrie gaan samenwerkenHTT, de ondernemersvereniging van bedrijven actief in de medisch-technologische industrie, gaat nog dit jaar op in FME Zorg. Dat kondigde FME op 14 februari aan. De ‘sub’-club van FME zegt namens de aangesloten organisaties mee te willen denken over oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg.

 

Kijk ook eens op de website van Wassenburg MedicalRepointCLBPhilips HealthcareDEMCONKeyprocessorLodeO4 WheelchairsOldelftNemo Healthcare en PANalytical.

ErratumIn de infographic staat abusievelijk vermeld dat het bedrijf Repoint in Dokkum gevestigd zou zijn. Dit is niet correct: Repoint is gevestigd in Heerenveen.