Wat blijft er over van duizend euro extra?

04-09-2014

Als een werkgever 1.000 euro extra uittrekt voor een werknemer met een bruto jaarsalaris van 25.000 euro, wat houdt die werknemer daar dan van over?

 

Nog meer loon eisen dan maar?

Het is weer de tijd van de looneisen. Vakcentrale FNV eist 3 procent, CNV wil 3,5 procent erbij. De bonden vinden dat de lonen te lang bevroren zijn geweest. Maar voor werkgevers zijn de lonen helemaal niet gelijk gebleven. Zij hebben de werkgeverskosten alleen maar zien stijgen.

Aan de loonsverhoging die de werknemer op zijn bankrekening terugziet is de werkgever bijna drie keer zoveel kwijt. Dit geldt voor iedere inkomenscategorie. 'Sinds het begin van de crisis is de werkgeverswig sterk omhoog gegaan. Dat zit vooral in de zorgpremie', zegt Miriam Gielen van het Centraal Planbureau. 'Net als in de WW-afdracht en in mindere mate in de pensioenpremies. Aan de andere kant is de werknemerswig, het verschil tussen brutoloon en besteedbaar inkomen, gelijk gebleven of gedaald.' 

En omdat de arbeidsproductiviteit niet is toegenomen, wordt dus steeds meer betaald voor hetzelfde werk. Al ziet een werknemer daar weinig van terug omdat het geld naar Den Haag gaat.

 

Van 1000 euro blijft over...

- 113 euro: pensioenpremie werkgeversdeel
- 72 euro: werknemersverzekeringen
- 58 euro: ziektewetpremiepremie zorgverzekeringswet

 

Aan brutoloon blijft over: 757 euro.

 

Daarvan gaat af:

- 38 euro: pensioenpremie werknemersdeel
- 301 euro: inkomstenbelasting
- 72 euro: minder zorgtoeslag

 

...aan besteedbaar inkomen blijft over: 346 euro