Waarom OnderhoudNL wil dat medewerkers meepraten over de branche

24-01-2020

Werkgéversorganisatie OnderhoudNL wil een platform oprichten voor werknémers. En een aanspreekpunt worden voor alle medewerkers uit de schilders- en onderhoudsbranche. ‘Onze jonge werknemers herkennen zich nu namelijk niet in discussies over pensioen en atv via de traditionele route’, zegt voorzitter Henk den Boer.

 

OnderhoudNL is toch een werkgeversclub? Waarom bemoeit u zich met werknemers?

'In onze branche bestaat 80 procent uit arbeid en 20 procent uit materiaal. De leden hebben al heel nauwe banden met hun werknemers. Vaak heeft de eigenaar of directeur zelf ook geschilderd. Hoe zorgen we er dan voor dat mensen de onderhoudsbranche een fijne sector blijven vinden om te werken? Door te bieden waar zij behoefte aan hebben. En dat zijn niet alleen arbeidsvoorwaardelijke zaken.'

 

Maar hoe dan?

'Een bedrijf wordt voor een belangrijk deel gedefinieerd door de medewerkers. In het buitenland heb je het concept van Mittbestimmung of co-determination. Toen dachten wij: stel dat we 2 bestuurszetels van OnderhoudNL aan werknemers geven, dat zou goed zijn voor de wederzijdse betrokkenheid van bedrijven en werknemers.'

 

'2 bestuurszetels voor werknemers: dat vergroot de betrokkenheid'

 

Uw achterban stond meteen te juichen?

'Eerst zeiden ze: 'Kan niet'. Maar ik vind in principe: als je het kunt bedenken, moet je het onderzoeken. Wij hebben GITP Medezeggenschap (sinds 1 januari OR Consultancy; red.) ingeschakeld, een adviesbureau op het gebied van de ontwikkeling van de relatie tussen werkgevers en werknemers. Zij moesten even checken of wij het wel meenden, maar raakten ervan overtuigd dat wij medewerkers echt onderdeel wilden laten worden van het branchebeleid. Verder hebben wij ons licht opgestoken bij toch wel bekende economen zoals Steven Jellinghaus en Ton Wilthagen. Uit hun adviezen is het voorstel voor het werknemersplatform gedestilleerd.’

Waarom OnderhoudNL er voortaan voor werkgevers- en werknemers wil zijn:

 

Waar moet zo’n platform het over hebben wat bonden niet al aansnijden?

'De vakbeweging gooit onze branche op één hoop met grondpersoneel en supermarktpersoneel. Het gaat nu vaak over seniorendagen en pensioen en een looneis van 3,5 procent. Maar wat wil een 35-jarige schilder? Hij of zij vindt opleiding en veiligheid misschien wel heel belangrijk en snapt dat de euro’s in onze branche niet per se tegen de plinten klotsen. Ook zzp’ers zouden lid kunnen worden.'

 

Hoeveel invloed hebt u als werkgevers? Wie betaalt, bepaalt toch?

'Het platform komt he-le-maal los van OnderhoudNL. Dat komt zwart op wit in de statuten. Wij zorgen voor wat beginkapitaal en regelen dat er een vergoeding komt voor werknemers die mee willen denken en besturen. Hoe financiering verder vorm krijgt, mag het platform zelf bedenken. Het is overigens wettelijk verplicht om werknemersvertegenwoordiging te financieren, dat doen we met de traditionele bonden ook. En reken er maar op dat in onze sector werknemers zitten die zich geen rad voor ogen laten draaien. De lijntjes zijn alleen korter en wij denken dat het makkelijker is om vertrouwelijk te overleggen.'

 

'bonden op een zijspoor? welnee, dat is volstrekt niet de bedoeling'

 

De vakbonden zullen wel balen.

'Het is volstrekt niet de bedoeling dat de vakbonden op een zijspoor komen. Wat ons betreft nemen zij ook plaats in de Raad van Advies van het Platform. De weg naar de ondernemingsorganisatie ondernemen we met het oog op een verhoogde werknemersparticipatie bij alles wat we doen in onze bedrijfstak. Misschien is dit de weg naar de toekomst, misschien komt er over een tijdje een beter initiatief. Maar daar willen wij niet op wachten. We hebben deze stap ook overlegd met onze cao-partners. LBV, een van de bonden, zei overigens aangenaam verrast te zijn door onze oprechtheid.'

 

Wanneer moet het allemaal rond zijn?

'Eind dit jaar moet er een werkende organisatie zijn en eind 2021 is het platform hopelijk een representatieve partij bij de volgende nieuwe cao-onderhandelingen.'

 

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.