Modint over Bangladesh-akkoord: 'Kledingindustrie heeft niet stilgezeten'

12-07-2021

Op het allerlaatste moment werd het Bangladesh-akkoord met 3 maanden verlengd. Het akkoord waarin de kledingindustrie beloofde fabrieken veiliger te maken. Wil de industrie niet langer meedoen dan? Modint-directeur Patric Hanselman: 'Wíj willen door.'

 

Komt er nou een nieuw Bangladesh-akkoord of niet?

'Er is een verlenging van drie maanden aangekondigd. De BGMEA, de Bengaalse organisatie achter het Bangladesh-akkoord, zegt: ‘We willen zelf in charge zijn. We willen zelf blijven investeren in de vooruitgang van ons land.’ Daarom is er nu een samenwerking met vakbonden, inkopende kledingbedrijven en Bengaalse werkgevers. Bouwveiligheid was de aanleiding voor het akkoord. Maar als het gaat om seksuele intimidatie op de werkvloer of een vrije vakbeweging moeten er ook structureel stappen worden gezet. Onze leden hebben de intentie om dóór te gaan. Vooral voor mkb-bedrijven is het wel belangrijk dat de grote ondernemingen aanhaken. Het akkoord is namelijk juridisch bindend. Als je een fabrieksaanpassing moet doen die miljoenen kost… dat is voor een mkb'er niet haalbaar. Bij een nieuw akkoord moeten we er of met zijn allen in, of er moeten andere afspraken worden gemaakt.'

 

Is sinds het rampjaar 2013 – het jaar van de ramp rond Rana Plaza, een fabriek in Bangladesh – genoeg veranderd?   

'Er is gigantisch veel bereikt als het gaat om brand- en gebouwveiligheid in fabrieken. Een ander belangrijk resultaat is de dialoog die in gang is gezet. Vroeger was het ‘de één versus de ander’. Bedrijven, vakbonden, ngo's en overheden in de kledingbranche vielen elkaar aan op wat er niet goed ging. Nu zie je dat we het erover eens zijn dat er een probleem is, en dat we daar wat aan moeten doen. Zolang er een gezamenlijk doel is, is er dialoog. Dat is cruciaal.'

 

Een dialoog… dat klinkt nog niet als concrete veranderingen toch?

'Nou, die zijn er zeker wel. Er zijn 1.600 fabrieken gecontroleerd waar 2 miljoen mensen werken. Meer dan 90 procent van alle issues zijn aangepakt. Van stof op elektriciteitskabels tot complete constructieveranderingen in gebouwen. Honderden bewustwordingstrainingen hebben plaatsgevonden voor werknemers. Wat houdt veiligheid in, hoe gebruik je first aid boxes, hoe berg je schadelijke chemicaliën op? Dat is gebeurd dankzij investeringen van de 190 internationale merken die het akkoord ondertekend hebben, waaronder zo’n 20 Nederlandse bedrijven.'

 

'het is een misverstand dat Kledingbedrijven de hele keten in handen hebben'

 

Wat hebben zij precies bijgedragen?

'Nederland is steeds meer een rolmodel geworden met zijn multistakeholdersmodel. Al vóór Rana Plaza zagen bedrijven flinke uitdagingen op zich afkomen. In 2013 boden we met verschillende partijen via Groen is de Rode Draad een plan van aanpak aan de toenmalige minister van Buitenlandse Handel aan, om werkomstandigheden in de productielanden te verbeteren. Dat collectief leidde tot het convenant Duurzame Textiel en Kleding, dat onder meer een drive werd om meer te innoveren in duurzaamheid. Denk aan technische innovaties, maar ook aan geheel nieuwe businessmodellen waarbij bijvoorbeeld reshoring, het smaller maken van collecties en het terugbrengen van het aantal leveranciers centraal staan. Nederlandse bedrijven hebben echt niet stilgezeten.'

 

Volgens kenniscentrum SOMO zouden Nederlandse kledingbedrijven werken met fabrieken waar dwangarbeid plaatsvindt. Wordt u daar niet mismoedig van?

'Nou, ik word mismoediger van journalisten die alleen dat belichten en niet de kern. Wat naar buiten kwam, is eigenlijk precíes de bedoeling. We willen meer openbaarheid in de keten. De ondernemingen uit het rapport hebben in elk geval geen boter op hun hoofd. Ze zijn allang in gesprek geweest met betreffende organisaties om te achterhalen waar het precies om gaat en wat ze eraan kunnen doen.'

'Soms wordt het idee gewekt dat kledingbedrijven de hele keten in handen hebben. Dat is niet zo. Een kledingstuk bestaat uit onder andere bovenstof, voeringstof, garen, knopen, verf, waar talloze verschillende leveranciers achter zitten die niet allemaal zichtbaar zijn. Maar door transparantie en samenwerking kun je wel meer inzicht krijgen en misstanden aanpakken.'

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.