Marieke van Schijndel: 'Laag vertrouwen zorgt voor doemdenken'

03-02-2017

In Nederland zijn wij zo vertrouwd met ontkerkelijking, dat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen dat de rest van de wereld niet gaat volgen. Maar of dat ook klopt, dat vraagt Marieke van Schijndel, directeur van Museum Catharijneconvent, zich af.

 

In Nederland zijn wij zo vertrouwd met ontkerkelijking, dat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen dat de rest van de wereld niet gaat volgen. Nederland als gidsland? De toekomst schetst dat we een van de weinige landen zullen blijven met een hoge graad van secularisatie. Nederland als de uitzondering die de regel niet bevestigt, zou je dus eerder moeten zeggen. Religie is wereldwijd een enorme groeimarkt. […]

De wereld is en blijft religieus en het is buitengewoon onhandig voor Nederlanders dat zij steeds minder gevoel bij en al helemaal geen ervaring met de materie hebben. Het maakt het opereren in een globale economie veel minder gemakkelijk. Het maakt conflicten op wereldniveau lastiger te doorgronden. Het maakt dat we ons lastiger verbinden, ook met mensen in Nederland die wel gelovig zijn of van oorsprong een andere religieuze achtergrond hebben. Ik ben ervan overtuigd dat je als organisatie pas succesvol kunt zijn wanneer je jezelf kent en vanuit eigen kracht verbinding met anderen aangaat. […]

 

‘De wereld is en blijft religieus en het is onhandig voor Nederlanders dat zij steeds minder gevoel bij de materie hebben’

 

Marieke van SchijndelOnderzoek toont aan dat personen met een groot geloof in eigen kunnen succesvoller zijn in het bereiken van hun doelen, en dat zij bovendien deze doelen hoger stellen. Geloof in eigen kunnen heeft ook een positief effect op hoe je jezelf verhoudt tot anderen. Men laat meer sociaal gedrag zien. Men zet zich meer in om anderen en de samenleving te helpen. Omgekeerd zorgt een laag vertrouwen in eigen kunnen voor angst, doemdenken en gebrek aan actie. […] Het zou onze aller prioriteit moeten zijn om deze negatieve spiraal te doorbreken. […]

Op 25 november 2016 nam Henk van Os afscheid als hoogleraar. Tijdens zijn afscheidscollege gaf hij het gezelschap uiteraard zicht op zijn belangwekkende wetenschappelijke werk. Ik was echter het meest getroffen door de wijze waarop hij sprak over zijn studenten en zijn streven om – in zijn woorden – het zelfvertrouwen van deze studenten te vergroten. Hij beëindigde zijn carrière nota bene en tot groot genoegen van zijn toehoorders met een quote van, jawel, Pipi Langkous: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.' Zo is het of zou het moeten zijn voor ons allemaal, en niet anders.

  

Wie is Marieke van Schijndel?Sinds 2010 is Marieke van Schijndel (1975) directeur van Museum Catharijneconvent, het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur. Zij studeerde theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, werkte bij het ministerie van OCW als beleidsmedewerker, rondde een master of business administration (MBA) af in Montreal (Canada) en was adjunct-directeur van de Mondriaan Stichting. Zij heeft meerdere nevenfuncties, waaronder bestuurslid van het Nationaal Restauratiefonds en lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 
Lees hier het hele essay van Marieke van Schijndel

Terug naar het hoofdverhaal? Klik hier.

De bijdrage van Thomas Rau (RAU Architecten en Turntoo) lezen? Klik hier.

De bijdrage van Hans van der Loo (oud-Shell) lezen? Klik hier.