Le Pen of Macron: 2 x 6 plannen die ondernemers doen sidderen of hopen

Het zijn de bekende thema's. Ook in Frankrijk gaan de verkiezingen over immigratie, Europa, pensioenen en lastenverlichting. Maar met de gevestigde middenpartijen uitgeschakeld is de inzet zondag hoog. 

 

Pierre Gattaz, voorzitter van de Franse werkgeversorganisatie Medef, trok vorige week maar weer eens aan de bel. 'Economische groei en werkgelegenheid worden niet gerealiseerd met demagogie, bezweringen en loze beloften', waarschuwde hij potentiële Le Pen-stemmers. Franse werkgevers gruwen van haar programma dat volgens hen tot het 'vernietigen van banen en vertrouwen' zal leiden. Gattaz heeft zelfs aangekondigd 'het verzet in te gaan' als Le Pen zou winnen aanstaande zondag. Iets wat in Frankrijk normaal gesproken toch vooral iets is dat werknemers doen: massaal de straat opgaan en protesteren. Maar het zit werkgevers hoog: half april deed Gattaz samen met negentig Frans topondernemers in Le Figaro een oproep vooral niet op ‘de extremist’ Le Pen te stemmen. Macron krijgt de volledige steun van de werkgevers van Medef, maar zonder 'blanco cheque', zo waarschuwde Gattaz. Zondag gaat de Franse kiezer voor de tweede keer naar de stembus om zijn stem uit te brengen op Marine le Pen of Emmanuel Macron. Wat staat de Franse ondernemer maandag eigenlijk te wachten?

 

Als Marine Le Pen (Front National) wint…

De laatste dagen voor de tweede ronde van de verkiezingen wringt Marine Le Pen zich in vele bochten om haar achterstand in de peilingen goed te maken. Zo sloot ze een pact met de afgevallen kandidaat Dupont-Aignan die in ruil voor zijn steun het premierschap is beloofd. Maar dan moet Le Pen natuurlijk eerst wel winnen. Ook nuanceerde ze haar anti-Europese standpunten. Zo noemt ze het verlaten van de muntunie en de herinvoering van de Franse franc niet meer als hoofdprioriteit. Een speech over de Franse identiteit waarvan delen letterlijk overgenomen bleken uit een toespraak van haar eerdere rivaal François Fillon pakte minder gunstig uit. Een filmpje van Ridicule TV werd een grote hit (voor het beste effect: even het geluid aanzetten):

 

Maar dit staat nog wel steeds op haar lijstje:

1. Marine le Pen wil de vorig jaar door president François Hollande ingevoerde arbeidswet weer intrekken. Die wet biedt nu juist de mogelijkheid om op bedrijfsniveau te onderhandelen over de arbeidsduur.

2. Ook moeten werknemers als het aan haar ligt met 60 jaar met pensioen kunnen gaan als ze veertig jaar premie hebben betaald. Een maatregel die 30 miljard euro zou kosten.

3. Le Pen wil ook een belasting invoeren op het aannemen van buitenlandse werknemers. Sowieso mogen er maar maximaal tienduizend immigranten per jaar worden toegelaten toelaten, vindt ze. En aan automatische gezinshereniging moet ook een eind gemaakt worden.

4. Verder wil ze de inkomstenbelasting met 10 procent omlaag brengen voor de eerste drie schijven. Fransen met een inkomens onder de 1.500 euro krijgen een koopkrachtpremie van ongeveer 80 euro per maand. Deze maatregel wordt gefinancierd met een – zoals Le Pen dat noemt – sociale belasting van 3 procent op alle import.

5. Het defensiebudget mag wel omhoog, vindt Le Pen: dat mag naar 3 procent van het bbp.

6. Verder wil ze opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van het Franse EU-lidmaatschap. Ongeacht de uitkomst van deze gesprekken zou er een referendum moeten komen over een ‘Frexit’. En de euro? Le Pens plan is om parallelle munteenheden naast elkaar te laten bestaan: een Franse euro voor de dagelijkse boodschappen en een gemeenschappelijke euro waarmee grote bedrijven transacties kunnen doen.

 

Als Emmanuel Macron (En Marche!) wint…

De leider in de peilingen heeft zijn voorsprong zachtjes zien slinken. Misschien daarom dat Emmanuel Macron zich ineens kritisch uitliet over Europa in een interview met de BBC. ‘Ik ben pro-Europees en ik heb de Europese gedachte voortdurend verdedigd’, zei Macron. ‘Maar tegelijkertijd moeten we naar onze burgers luisteren die uitermate boos en ongeduldig zijn.' Het disfunctioneren van de Europese Unie is niet houdbaar meer volgens Macron die beloofde de Europese Unie diepgaand te hervormen als hij gekozen wordt. Of anders… zou Europa rekening moeten houden met een Frexit.

 

Op het lijstje van En Marche! staat verder:

1. Als het aan Emmanuel Macron ligt worden de lasten voor bedrijven verder verlicht. Onderdeel daarvan is het verlagen van de winstbelasting van 33,3 procent naar 25 procent. Kapitaalinkomsten worden belast met standaardtarief van 30 procent.

2. Maar hij vergeet werknemers ook niet. Die krijgen ook een lastenverlichting: zo betalen ze geen WW-premie meer. En de uitvoering van de Franse WW gaat van de sociale partners naar de overheid.

3. Verder wil hij in vijf jaar tijd 50 miljard euro investeren in economische groei.

4. En Macron wil 120 duizend ambtenarenbanen schrappen. Weigert iemand twee keer een aanbod voor een baan, dan heeft hij geen recht meer op een uitkering.

5. De Europese Unie moet een eigen ‘begrotingscapaciteit’ krijgen die de economie moet stimuleren, vindt de leider van En Marche!. Het geld moet komen van een eurozonebelasting.

6. En er moeten vijfduizend grenswachten komen voor de buitengrenzen van Europa. Ook pleit Macron voor de oprichting van een Europese veiligheidsraad.