‘Inbesteden beveiliging ontneemt ondernemer eerlijke kans op werk’

23-05-2018

Het klinkt misschien mooi: dat het Rijk eerder uitbestede taken weer zelf voor zijn rekening neemt. Maar voor beveiligingsmedewerkers en beveiligingsbedrijven heeft het slecht uitgepakt, blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek. Tijd dus om deze inbesteding terug te draaien, zegt Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

 

Wat is er zo erg geweest aan de inbesteding door de nieuw opgerichte Rijksbeveiligingsorganisatie?

'Onze bedrijven hebben jarenlang geïnvesteerd: in goede scholing van hun mensen, in professionele dienstverlening. Op het moment dat de overheid gaat inbesteden, vindt kapitaalvernietiging plaats. Mensen worden ontslagen, werkgelegenheid gaat verloren. Terwijl het kader voor een inbesteding eigenlijk moet zijn dat er sprake is van marktfalen. Dat is nu absoluut niet het geval, laat het onderzoek van SEO ook zien. Onze bedrijven zijn heel goed en heel deskundig in staat om de overheid van beveiliging te voorzien. Kortom: er zijn geen economische argumenten die inbesteden van beveiliging door de overheid rechtvaardigen.’

 

Wat was dan de aanleiding voor de overheid om tot die stap over te gaan?

'De Dienst Justitiële Inrichtingen moest door bezuinigingen ambtenaren herplaatsen. Ik snap dat de overheid heeft gezocht naar mogelijkheden toen deze mensen hun baan dreigden te verliezen. Absoluut. Maar het had veel eenvoudiger gekund. Nu is ervoor gekozen om een complete Rijksbeveiligingsorganisatie op te tuigen, terwijl de overheid óók met de sector zélf had kunnen praten.

 

‘We hebben het beste gemaakt van een situatie waar we eigenlijk heel erg ongelukkig mee zijn’

 

Wij hadden graag meegedacht over oplossingen. En dan was een complete nieuwe organisatie helemaal niet nodig geweest.'

 

Maar ging het niet ook om een betere positie voor deze groep?

'Nee, zeker niet. Het is natuurlijk een nobel doel, om mensen aan de onderkant van de samenleving aan het werk te helpen, maar dat speelt helemaal niet voor onze sector. In de wet staat dat beveiligers minstens een mbo-diploma moeten hebben, waarmee het geschoold werk is. En ook het sociale doel dat het Rijk wel wilde bereiken – namelijk het plaatsen van ambtenaren die hun baan zouden gaan verliezen – wordt teniet gedaan door het feit dat beveiligingsbedrijven zélf mensen moesten ontslaan door het verlies aan opdrachten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?' 

Wie is Laetitia Griffith?
Laetitia Griffith (1965) is sinds 2011 voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast vervult ze diverse commissariaten waaronder bij KPMG en TenneT. Van 2006 tot 2010 zat ze in de Tweede Kamer voor de VVD, als woordvoerder Politie en veiligheid. Ze studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De economie draait goed, er is toch nog zat werk over voor de beveiligingsbranche?

'Om nou te zeggen dat het goed gaat met onze sector: dat is relatief. De marges zijn minimaal, het is niet zo dat de sector op dit moment erg profiteert van de huidige economische groei. Bij aanbestedingen is de prijs nog steeds de meest dominante factor, in plaats van kwaliteit.

 

‘Om nou te zeggen dat het goed gaat met onze sector: dat is relatief’

 

De markt voor beveiliging lijkt verzadigd te zijn en de groei en omzet van de sector blijft op dit moment stabiel. Maar het had nog veel slechter kunnen gaan als we niet zelf zo hard hebben getrokken aan goede afspraken met de overheid over het inbesteden van de beveiliging.'

 

Hoe bedoelt u?

'Toen de inbesteding werd aangekondigd, zijn we om de tafel gaan zitten met het ministerie om te zorgen dat bedrijven niet direct hun contracten zouden verliezen. Dan konden bedrijven iets beter anticiperen op het verlies van werk. Ook is afgesproken dat de werving en plaatsing door de Rijksbeveiligingsorganisatie alleen overtollig overheidspersoneel zou betreffen en dat overige inhuur via beveiligingsbedrijven loopt. Als sector hebben we daar ons heel hard voor gemaakt. Het mag ook gezegd: bij het ministerie was duidelijk begrip voor deze situatie en echte bereidheid om de gevolgen voor de sector zo beperkt mogelijk te houden bij de uitvoering van het regeerakkoord. We hebben het beste gemaakt van een situatie waar we eigenlijk heel erg ongelukkig mee zijn. Nu de doelstelling van het Rijk is behaald om overtollig DJI-personeel te herplaatsen, is inbesteding helemaal niet meer nodig. Stoppen met inbesteden past bovendien bij het streven naar een kleinere overheid.'