Henri Bontenbal (CDA): ‘Makkelijk scoren tegen bedrijfsleven’

03-10-2022

Na 13 jaar bedrijven te hebben geholpen met hun energiebeleid vond CDA-Kamerlid Henri Bontenbal het tijd om zich te bemoeien met het Háágse energiebeleid. ‘Geen grote woorden, we moeten gewoon aan de slag.’

 

Nee, we moeten de twijfel van het CDA aan het stikstofbeleid van het kabinet niet zien als een aanval, zegt Tweede Kamerlid Henri Bontenbal. ‘Het is meer het luiden van de noodklok over de verschillende crises die de samenleving raken. Niet alleen stikstof, maar ook de oplopende energierekeningen, het koopkrachtverlies en problemen met migratie. De kritiek is vaak dat Den Haag op afstand staat van de burger. Wij staan kritisch tegenover een technocratische overheid die gefixeerd is op het stellen van doelen. Want wat zie je dan: er komt een stikstofkaart van Nederland en vervolgens lopen de boeren weg van tafel. Terwijl je er samen uit moet zien te komen. Dat vraagt om geloofwaardigheid van de overheid en draagkracht bij de burger.’

Wie is Henri Bontenbal?Na een studie natuurkunde begon Henri Bontenbal (39) in 2007 bij DWA, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. In 2011 werd hij beleidsmedewerker bij de Haagse fractie van het CDA. Twee jaar later keerde hij terug in het bedrijfsleven, eerst als zelfstandig adviseur en vanaf 2015 als strategieconsulent bij Stedin. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 haalde hij niet genoeg stemmen, maar kwam toch de Kamer in als vervanger van diverse (tijdelijk) vertrekkende Kamerleden. Bontenbal stamt af van Claes Michielszn Bontenbal, die in 1623 betrokken was bij een samenzwering tegen prins Maurits van Oranje, en daarom werd onthoofd.Bontenbal merkt dat zelf bij de energietransitie, een van zijn portefeuilles in de Kamer. ‘Het doel is 55 procent minder uitstoot in 2030. Als je het bij dat voornemen laat, gebeurt er niks, want de overheid bouwt zelf geen windmolens. Het is de burger die aan een bedrijf de opdracht geeft om het huis te isoleren. Om dat mogelijk te maken, moet de overheid met ondersteunende maatregelen komen.’

In ‘zijn’ Rotterdam op de Kop van Zuid, waar oud en nieuw ondernemerschap in elkaar overlopen. Met Hotel New York in het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn, en verderop de moderne haven
In ‘zijn’ Rotterdam op de Kop van Zuid, waar oud en nieuw ondernemerschap in elkaar overlopen. Met Hotel New York in het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn, en verderop de moderne haven
Foto: Wiebe Kiestra

Hoe kijkt u tegen het bedrijfsleven aan?

‘Ik heb zelf 13 jaar als adviseur in de energiewereld gewerkt, en zie nu een omslag. Voorheen beleden grote bedrijven vooral met de mond dat zij duurzaamheid belangrijk vonden. Maar nu zie ik dat ze echt stappen willen zetten. Daarbij hebben ze hulp nodig van de overheid: voldoende ruimte op het stroomnet en een leidingensysteem voor waterstof.’
‘Het bedrijfsleven is in mijn ogen niet het probleem, maar een deel van de oplossing. In de Tweede Kamer wordt best wel negatief over grote bedrijven gedacht, merk ik. Dat scoort gemakkelijk. Ik zie geen tegenstelling tussen grote en kleine bedrijven. Die vormen vaak een ecosysteem waarin ze elkaar nodig hebben. Een klein bedrijf levert bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel aan een groot bedrijf. Niet dat alle bedrijven altijd moeten blijven bestaan. Faillissementen zijn nodig om het bedrijfsleven gezond te houden.’
Het ondernemerschap kwam bij hemzelf met de jaren. Hij groeide op in een orthodox gereformeerd gezin met acht kinderen. Zijn vader werkte als cartograaf bij de gemeente Rotterdam. Bontenbal ging natuurkunde studeren en raakte toen in de ban van het klimaat. Hij ging aan de slag als energie-adviseur en leerde business cases maken voor klanten die aan de slag wilden met verduurzaming. ‘Je merkt dan waar bedrijven tegenaanlopen en hoe ze denken. Investeringen in duurzame maatregelen moeten wel rendabel zijn, om maar iets simpels te noemen.’

 

Waarom wilde u de politiek in?

‘Om de koppeling te maken tussen de praktijk in het bedrijfsleven en het beleid van de politiek. Ik vond dat het CDA een duidelijk klimaatprofiel moest hebben en heb kort na mijn aantreden een klimaatvisie geschreven, met als doel daarvan zo veel mogelijk in het coalitieakkoord te krijgen. Dat is wel aardig gelukt, met onder meer aandacht voor de rol van kernenergie, en de nadruk op maatwerk in de industrie. Tof dat dat is gelukt.’
‘De energietransitie moet gaan lopen in Nederland. Met betrekking tot de huidige schaarste op het stroomnet heb ik minister Jetten twaalf voorstellen gedaan. Als hij er zes overneemt, is dat mooi. Zo wil ik constructief helpen, zonder grote woorden te gebruiken. Ik zal niet roepen dat het CDA het groenst is en dat we de wereld redden.’

Kandidaat Bontenbal presenteert zich in Rotterdam

 

Tegelijkertijd denkt hij wel eens dat zijn partij ambitieuzer is dan ‘sommige’ linkse partijen. ‘Echte impact heb je als je als Nederland wereldwijd effect hebt. Neem de raffinaderijen in de Rotterdamse haven. Daarvan kun je zeggen: dat is troep, fossiel, weg ermee. Of je gebruikt die raffinage-hub in het proces van verduurzaming. Denk aan het elektrisch kraken van aardolie, dat nu nog in de kinderschoenen staat. Zet daarop in en exporteer de kennis die je opdoet naar landen die nog niet zover zijn. Of neem de hybride warmtepomp: die gebruikt deels nog gas, maar is voorlopig goedkoper voor consumenten dan een elektrische warmtepomp. En gas kun je op termijn vervangen door groen gas. Het is verduurzamen met tussenstappen om het ook écht van de grond te krijgen.’

Geeft zichzelf: geen cijfer

‘Vraag dat maar aan het bedrijfsleven. Ik hoor dat ze mijn betrokkenheid en expertise waarderen.’

Stad of platteland?‘We moeten kappen met dat soort tegenstellingen. Afgehaakt Nederland is niet alleen in de regio te vinden, maar ook bij mij in de buurt in Rotterdam-Zuid.’

Grootbedrijf of mkb?‘Daarvoor geldt hetzelfde. Ze maken allebei mooie dingen en hebben elkaar nodig. Het is niet ‘leuk en lief’ versus ‘daar moeten we vanaf’.’

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.