Heb jij als mkb’er te maken met onmogelijke regels? Dan wil je dit weten

18-06-2019

Het klinkt zó simpel dat je je afvraagt waarom de mkb toets niet allang bestaat: ambtenaren halen ondernemers naar Den Haag om te vertellen hoe regels in de praktijk uitwerken. Er is nog wel één dingetje: ‘het is afwachten of ze er ook echt iets mee gaan doen.’

 

Ambtenaren maken regels. Onder meer voor mkb ondernemers. Die moeten op de werkvloer dan maar zien of die regels uitvoerbaar zijn. Het zou handiger zijn als die ambtenaren daar achter hun Haagse bureau al rekening mee houden. Op zich gebeurt dat ook wel, maar de kleine ondernemer schiet er een beetje bij in, en die krijgt toch al een hoop op zich af. Zie daar de achtergrond van de MKB-toets, een nieuw instrument tegen de regeldruk. Regelmatig wordt een groep van 5 tot 10 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf uitgenodigd op een ministerie in Den Haag om te komen praten over een wetsvoorstel. In de fase voordat het voorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, want dan valt er nog iets aan te veranderen.

Zeven keer is er proefgedraaid met zo’n panel. De meeste deelnemers zijn positief over het verloop daarvan. Hamvraag is wel: gebeurt er ook iets met hun opmerkingen? Dat is nog even afwachten. ‘We steken er natuurlijk geen tijd en energie in als het louter voor de vorm is’, zegt slijter Petra de Boevere, een van deelnemers.

Foto: Christiaan Krouwels

Coen Meijer | Bakkerij Borgesius (9 vestigingen) | Bunschoten

‘Regelgeving is altijd een compromis’

 

‘Binnen de branche hanteren we definities voor wat bijvoorbeeld meergranen, spelt en zuurdesem is. Het ministerie van VWS heeft daar in een wetsvoorstel over die definities een eigen draai aan gegeven. Daarbij zijn bepaalde zaken verkeerd geïnterpreteerd', zegt Coen Meijer, manager r&d bij bakkerij Borgesius en deelnemer aan het panel: Warenbesluit Meel en Brood. 'Wij hebben voor zuurdesem bijvoorbeeld vocht opgenomen als ingrediënt. VWS heeft daar water van gemaakt. Maar wij verstaan onder vocht ook bier, melk of sap. Dat kun je zien als innovatie. Maar straks mag je als bakker zuurdesembrood niet meer zo noemen als er iets anders dan water in zit.’

 

'ik heb ze meteen uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek'

 

‘De ambtenaren van VWS stonden daar wel voor open. Maar het is afwachten of ze er iets mee doen. Ik had ook niet verwacht dat ze meteen zouden zeggen: 'Dat veranderen we'. Regelgeving is natuurlijk altijd een compromis. Naar aanleiding van het panelgesprek heb ik de ambtenaren wel uitgenodigd om eens bij ons op bezoek te komen om te zien hoe wij het dagelijks brood maken. Want het is natuurlijk wel een beetje gek dat zij over ons beslissen zonder de praktijk te kennen.’

Oproep: wie wil meedoen aan de panelgesprekken?Om de MKB-toets te kunnen laten werken, zijn voldoende ondernemers nodig die aan panelgesprekken willen deelnemen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich daarvoor aanmelden bij Rob Wolthuis, wolthuis@vnoncw-mkb.nl. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook op zoek naar knelpunten in de regelgeving die ondernemers ervaren. Die worden vervolgens aangedragen bij het ministerie van EZK.

Arno Snellen, links op de foto
Arno Snellen, links op de foto
Foto: Christiaan Krouwels

Arno Snellen | directeur Gebroeders Snellen Sloopwerken | Rijsbergen

‘Wereld verandert niet ineens’

 

 

‘Ik heb over veel zaken een mening, dus ook over de Werkkostenregeling, al maak ik daar zelf weinig gebruik van als ondernemer.' Aldus ondernemer Arno Snellen, die meedeed aan het panel: Werkkostenregeling. 'Maar het valt onder de administratieve lastendruk en dat vind ik wél een belangrijk thema. Volgens de Werkkostenregeling mag je 1,2 procent van de loonsom belastingvrij verstrekken aan je werknemers. Die regeling mag van mij makkelijker en uitgebreider. Je krijgt bij dit soort regelingen vaak uitzondering op uitzondering, met subregeling zus… je wordt er tureluurs van als mkb-ondernemer. Dat kost je tijd en energie. Wordt daar wel over nagedacht door de ambtenaren die zo’n regeling opstellen? Zij moeten vervolgens het gebruik van de regeling weer controleren. Je kunt je afvragen of de kosten die zo gemaakt worden voor een regeling  wel opwegen tegen de baten.’

 

'uitzondering zus, subregeling zo: je wordt er tureluurs van als mkb'er'

 

‘Ik begrijp dat de regeling niet zomaar verruimd kan worden. De overheid heeft ook te maken met een huishoudboekje. Als je meer geld uitgeeft aan de ene regeling kan er elders op de begroting minder worden uitgegeven. Daarom is het misschien beter om voor de MKB-toets andere onderwerpen te kiezen. Bijvoorbeeld op het gebied van de Arbowet.’

‘Je moet niet denken dat de wereld verandert na één zo’n gesprek. Een regeling zal niet ineens worden afgeschaft. Ik vond dat de ambtenaren zich constructief opstelden, al zijn hun handen natuurlijk gebonden. Zij zijn ook maar uitvoerders: ‘don’t shoot the messenger’. Soms zeggen ze dat ze iets voor het eerst horen. De praktijk van het ondernemen is iets anders dan achter je bureau lijnen trekken. Dus deze vorm van hoor en wederhoor is wel nuttig.’ 

Foto: Mark Neelemans Fotografie

Petra de Boevere | Slijterij en wijnhandel De Vuurtoren | Sluis

‘Ambtenaar kent praktijk niet altijd’

 

 

‘Winkeliers moeten vrij zijn om zelf te bepalen of zij op zondag open zijn. Als zij daar niet voor hebben getekend, kunnen zij ook niet worden gedwongen door vastgoedeigenaren', zegt ondernemer Petra de Boevere, deelnemer aan het panel: Winkeltijdenwet. 'Dat is de insteek van de wijziging van de Winkeltijdenwet. Maar wat nu als vastgoedeigenaren zondagopening gewoon in het huurcontract opnemen? Dat punt heb ik naar voren willen brengen tijdens het panelgesprek.’

 

'je moet het niet alleen bij kritiek spuien laten, maar ook zelf in actie komen'

 

‘Ik heb gemerkt dat ambtenaren niet altijd weten waar het over gaat. Zij denken bijvoorbeeld dat een winkelcentrum een dooie boel wordt als sommige winkels op zondag sluiten. Maar je hebt geen winkel om hem te sluiten. Het is je inkomen. Die ambtenaren krijgen hun salaris toch wel. Dus er zullen voldoende winkeliers zijn die wél op zondag open gaan. Ook omdat de concurrent dan dicht is. Ik haal bijvoorbeeld 30 procent van de omzet op zondag.’

‘We moeten dit vaker doen. Ik ben best wel kritisch op Den Haag, waar op een vierkante kilometer regeltjes worden bedacht zonder de mensen waarop die regels betrekking hebben. De bemoeienis daarmee kun je niet aan alleen de brancheorganisaties overlaten, daar heb je échte ondernemers voor nodig. Ook als ik daarvoor uit Zeeuws-Vlaanderen moet komen. Kritiek hebben is één ding, maar dan moet ook bereid zijn om in actie te komen. Als je wilt schoppen, moet je voetballen.’

 

Nu de andere ministeries nog

Na de pilotfase is de MKB-toets op 1 mei live gegaan. De toets is verplicht voor ministeries, maar die moeten zelf nagaan of regels relevant zijn voor ondernemers en zich lenen voor een panelgesprek. Het ministerie van Economische Zaken zal, als ‘vriend’ van het  bedrijfsleven, het goede voorbeeld geven. Het is de vraag of de noodzaak ook wordt gezien op de andere ministeries. Ambtenaren staan natuurlijk niet te springen om een deel van hun werk over te doen. Aan de andere kant: als blijkt dat wetgeving voor ondernemers die is ingevoerd zonder MKB-toets, in de praktijk niet goed werkt, moet je als ambtenaar alsnog aan de slag. Dus dan kun je dat maar beter voorkomen. 

 

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.