Dit zou weleens de snelweg van de toekomst kunnen zijn (zonder file!)

06-03-2019

Een snelweg zonder file. Dat klinkt toch te mooi om waar te zijn? Nou, niet volgens ondernemer Rob van der Poel. En hij weet ook al precies hoe hij dat wil aanpakken. Oké, we verklappen vast één ding: de snelweg staat op poten.

 

Een snelweg op poten?! Hoe ziet dat er uit dan?

‘Simpel: de palen staan in de middenberm van de huidige snelwegen. Daarmee kan het fileprobleem – zonder rekeningrijden – worden opgelost. De NLIS-weg (Next Level Infra Systems; red.) is bestemd voor personenauto’s, bestelwagens en speciale OV-bussen. Het vrachtverkeer blijft beneden. Op termijn rijden de auto’s als in treintjes, geleid door sensoren. De bestuurder kan zijn aandacht dan richten op andere dingen.’

 

Het interview gaat verder na de foto.

Om vast een beetje een idee te krijgen wat zo'n snelweg op poten allemaal kan...
Om vast een beetje een idee te krijgen wat zo'n snelweg op poten allemaal kan...
Artist impression: VolkerWessels

Rob van der PoelDat klinkt als een soort fly-over. Wat is daar zo bijzonder aan?

De snelweg is veel meer dan alleen beton. Elektrische auto’s en bussen laden al rijdend continu op via magnetische velden in het wegdek, en verlaten de weg weer met volle batterij. Dus nooit meer te weinig oplaadpalen of lang moeten stoppen omdat de batterij bijna leeg is. Onder het wegdek is bovendien ruimte voor hoogspannings- en glasvezelkabels, en zelfs voor buizenpost voor pakketdiensten. Met de warmte van de kabels kan het wegdek vorstvrij worden gehouden. En er zijn technieken om de uitstoot van het verkeer beneden af te vangen.’

 

Hoe komt het dat zo’n snelweg er nog niet is?

‘Ik heb gemerkt dat in ambtelijke kringen enige huiver bestaat om particulier initiatief toe te laten op het wegennet. Loslaten vindt de overheid niet gemakkelijk, misschien ook omdat zij veel aan het wegennet verdient via belastingen en accijnzen. De gebruikers van onze weg betalen tol voor filevrij rijden en het opladen. Er is dus geen gemeenschapsgeld nodig.  En als gebruikers ons tarief te hoog vinden, hebben ze altijd het alternatief van de weg beneden.’

 

'Wie kan hier nou tégen zijn?'

 

‘Omdat het gaat om langdurige en duurzame investeringen, zullen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers wel geïnteresseerd zijn. Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat hier iemand tégen is. Er zijn immers geen nieuwe tracés nodig. Om de 30 km komt er een afslag, waardoor het huidige verkeer zo min mogelijk wordt verstoord. En als de hoogte een probleem is qua uitzicht, dan kun je dat deels wegnemen door er bomen naast te zetten.’

 

Interview gaat verder na de foto. 

Laden tijdens het rijden: dat klinkt toch ideaal
Laden tijdens het rijden: dat klinkt toch ideaal
Artist Impression: VolkerWessels

Wat gaat zo’n next level snelweg kosten?

‘De ambitie is internationaal, want het systeem moet schaalgrootte hebben om werkelijk te kunnen slagen. We mikken op de langere-afstandsreiziger. Ik ga uit van de Rijndelta, het gebied tussen Amsterdam, Brussel en Dortmund. Dat is 3.000 km snelweg, wat in totaal een investering van ruim 50 miljard euro vergt. Als proeftraject zou de A27 tussen Utrecht en Breda kunnen dienen. Daar heb je nu geen goede trein- en busverbinding. Zo’n project van 40 km zal naar schatting 700 miljoen euro gaan kosten. De werkzaamheden kunnen ’s nachts plaatsvinden, zodat het dagelijkse verkeer zo weinig mogelijk wordt gehinderd.’

 

Interview gaat verder na de foto

Slimme sensoren kunnen wel eens een hele grote rol gaan spelen om het verkeer te reguleren
Slimme sensoren kunnen wel eens een hele grote rol gaan spelen om het verkeer te reguleren
Artist impression: VolkerWessels

En, al interesse?

‘Ja, onder meer van bouwbedrijven en de technische industrie. Het wordt een megaklus die interessant is voor heel veel bedrijven. Voor de automobielindustrie kan dit systeem standaarden opleveren die als basis dienen voor verdere innovaties. Het wachten is nu op de politiek. Als de overheid per se controle wil houden, zie ik genoeg mogelijkheden. Zij kan bijvoorbeeld een minderheidsbelang nemen in het project. Daar zou ik zelfs wel voorstander van zijn, want met de overheid aan boord kun je makkelijker buitenlandse partijen interesseren om ook mee te doen.’

 

Zo kán opladen tijdens het rijden er uit gaan zien