Brits nee niet goed voor EU en Nederland

08-06-2016

'Wat komt eerst, de Derde Wereldoorlog of een wereldwijde Brexit- crisis'. Het sarcasme droop van de stem van Sky News-journalist Faisal Islam na het apocalyptische verhaal van David Cameron over de gevolgen van een Brexit. De Britse premier was wellicht wat te ver gegaan in zijn beeldspraken, maar het geeft ook wel aan op welk niveau de campagne zich afspeelt en welke grote woorden worden gebruikt. Daardoor dreigen  de vele praktische hindernissen die een vertrek van Engeland uit de EU oplevert voor bedrijven onderbelicht te blijven.

Brexit heeft praktische gevolgen
De Britten lijken te denken dat de Brexit een kwestie is van tolhuisjes bouwen en daarna rulen ze de waves weer. Voor het bedrijfsleven – dat dagelijks te maken heeft met de EU – zijn het de praktische zaken die de doorslag kunnen geven voor een ja-stem op 23 juni. Maar hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, veel Britse bedrijven lijken nog nauwelijks een analyse te hebben gemaakt van wat een Brexit voor hen kan betekenen. Daar ligt ook een rol voor de bedrijven op het Europese vasteland met partners in Engeland.

Wederzijdse voordelen vervallen
Het is belangrijk dat ondernemers met hun Britse collega's in gesprek gaan over de wederzijdse voordelen die de EU heeft en die bij een Brexit plotseling kunnen wegvallen:  gelijke productwetgeving en uniforme regels voor technische voorschriften, hygiëne en veiligheid; gelijke tarieven bij import uit derde landen; geen belemmering om detacheringen tussen bedrijfsvestigingen in diverse EU landen; en nog veel meer.

Interne markt wordt kleiner
De Britten kunnen met hun stem 60 miljoen consumenten uit de interne markt van 500 miljoen mensen halen. Dat is voor beide partijen een aderlating. Ruim 6 procent van de Europese ‘vasteland export’ gaat naar het Verenigd Koninkrijk en 54 procent van de Britse export gaat naar de EU. Door Nederland wordt voor ruim 25 miljard euro uit Engeland geïmporteerd en voor 36 miljard geëxporteerd. Dat is 6,5 procent van de totale import en 8,4 procent van de export, volgens cijfers van het CBS. Reden genoeg om naast de leveringsvoorwaarden ook eens te praten over Brexit versus Bremain.