Beste formateur: formeren is minder moeilijk met deze 6 tips

13-06-2017

Beste fractieleiders, Natuurlijk zal er teleurstelling zijn over de mislukte formatiepoging. Het zal misschien moeite kosten de knop om te zetten. Maar bedenk dan: een welvarend en duurzaam Nederland met kansen voor iedereen? Dat valt echt te regelen. Zes tips van ondernemers om dat te bereiken.

 

Teleurstelling. Over de mislukte formatiepoging, over elkaar, over het onvermogen tot dusver om tot een stabiel meerderheidskabinet te komen. Dat die emoties deze week bij u de boventoon voeren, is begrijpelijk. Maar bedenk ook: leiding mogen geven aan één van de meest concurrerende en welvarende landen ter wereld met een structureel hoog spaaroverschot en een enorm opgebouwd pensioenvermogen... Veel buitenlandse collega’s zouden er een moord voor doen.

 

Daarbij even stil staan, kan wellicht helpen om de knop om te zetten. Natuurlijk, iedere tijd kent zijn uitdagingen en problemen, en de onze vormt daarop zeker geen uitzondering. Nederland is met enige vertraging uit de crisis gekomen en de internationale onzekerheden zijn groot. Nieuwe technologieën zijn zowel een zegen als een gevaar. Klimaatverandering vormt een reële bedreiging voor huidige en toekomstige generaties. Antwoorden op de vluchtelingenproblematiek zijn ingewikkeld maar noodzakelijk.

 

deze tijd biedt zoveel mogelijkheden om in te zetten op een welvarend Nederland en een duurzame wereld

 

Tegelijkertijd zijn er weinig momenten in de geschiedenis geweest die zoveel mogelijkheden boden om alle kennis, kunde en ondernemingszin die ons land rijk is, in te zetten voor een welvarender Nederland en een duurzamere wereld. Een plek waar iedereen kansen krijgt en iedereen meedoet: jong en oud, autochtoon en allochtoon, gezond of met een vlekje. 

Klinkt dat idealistisch? Jazeker. Is dat onrealistisch? Welnee, niet als een nieuw kabinet ambitieus en slim te werk gaat. Ondernemers geven u daar graag nogmaals deze zes tips voor mee. En wensen u veel wijsheid en ambitie.

 

Tip #1

Investeer in een beter Nederland

Geen land ziet er vanuit de lucht zo ‘af’ uit als Nederland. Maar schijn bedriegt, want in veel opzichten is Nederland nog niet klaar voor de toekomst. Onze huizen en bedrijfsgebouwen kunnen veel zuiniger, onze wegen en auto’s kunnen slimmer en duurzamer, onze binnensteden kunnen bruisender, onze digitale snelwegen kunnen sneller en onze energieproductie kan en moet veel groener. Investeren in een Nederland dat daarin voorop loopt, kent alleen maar winnaars. Het levert ons betere voorzieningen, meer werkgelegenheid, extra innovatie en volop exportmogelijkheden op. Deze tip zou dan ook een no brainer moeten zijn: maak investeren in een beter Nederland tot de absolute prioriteit van het nieuwe kabinet.

Download de publicatie: Energie voor de toekomst: van nota's naar uitvoering

 

Tip #2 

Ga slim te werk met belastingen

Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker, zo hield de Belastingdienst ons jarenlang voor. En inderdaad, ondernemers en burgers worden meestal niet erg blij van belasting betalen. Behalve het gemakkelijk maken, is het daarom vooral van belang om belasting heffen zo slim mogelijk te doen. Wat dat betekent? Nou, om te beginnen de belastingen zo laag mogelijk houden. Een kleine en efficiënte overheid soepel laten draaien, dat moet het belangrijkste uitgangspunt zijn. Dat betekent dat lastenverzwaringen die in crisistijd wellicht nodig waren, in betere tijden weer teruggebracht moeten worden. Het betekent ook dat belastingen zo min mogelijk verstorend moeten werken. Belastingen die mensen en bedrijven het land uitjagen, veel administratieve lasten opleveren of de koopkracht aantasten, zijn daarom niet zo’n goed idee en leveren uiteindelijk ook niets op.

 

Tip #3 

Creëer kansen voor iedereen

Een samenleving waarbij iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Klinkt prachtig, maar begint eerst en vooral met het creëren van al die kansen. Bijvoorbeeld door het aantal beschikbare banen op te stuwen richting volledige werkgelegenheid. Onmogelijk? Zeker niet. Door het bedrijfsleven te helpen om fors in Nederland te investeren, komen die banen vanzelf. En als de regels en risico’s voor ondernemers als het gaat om het aannemen van vast personeel tot behapbare proporties worden teruggebracht, levert dat voor iedereen meer zekerheid op. Vervolgens moet een sociale agenda het mogelijk maken dat mensen zich kunnen blijven opleiden en ontwikkelen, bijvoorbeeld met een persoonlijke ontwikkelingsrekening. Dan doen werkgevers ondertussen hun uiterste best om ook mensen met een arbeidshandicap een plek te geven in hun bedrijf. Is dit geen goede deal?

Lees het Forum-interview met Jetta Klijnsma: ‘Werkgevers zijn goed bezig met het 100.000 banenplan’

 

Tip #4 

Werk samen aan onze veiligheid

We hebben een duizelingwekkend jaar achter de rug, met aanslagen, grote vluchtelingenstromen, het Brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump. Eén ding is zeker: om goed te kunnen opereren in een instabiele wereld moet je sterk staan. Met dat doel moeten we beter en intensiever samenwerken binnen de Europese Unie. Met name als het gaat om onze veiligheid, om het beheersen van migratiestromen en de bestrijding van terrorisme. De bescherming van onze Europese buitengrenzen vraagt om nieuwe investeringen. Maar we moeten tegelijkertijd ook werken aan vrede en welvaart in de wereld om ons heen. Laat Nederland daarom actief meewerken aan een groot opgezet Europees ontwikkelings- en veiligheidsplan voor Afrika. En maak een deel van het budget van Ontwikkelingssamenwerking daarvoor vrij.

Lees het Forum-interview met Jeanine Hennis: ‘Europese defensiemarkt moet van het slot’

 

Tip #5 

Bescherm de handel

Voor een handelsnatie als de onze staat er momenteel veel op het spel. Oprukkend protectionisme bedreigt de wereldhandel en daarmee ook onze boterham. Iets waartegen we ons moeten blijven verzetten. Dichtbij huis brengt de naderende Brexit veel onzekerheid met zich mee. Laten we er daarom alsjeblieft goed op letten dat de manier waarop het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt geregeld, geen grote schade toebrengt aan de Nederlandse economie. De hervorming van de Amerikaanse winstbelasting kan daarnaast tot een exodus leiden van Amerikaanse hoofdkantoren uit Nederland. Hoogste tijd dus om ons vestigingsklimaat op orde te brengen. Tot slot: het hoofd koel houden valt niet mee nu de spanningen wereldwijd oplopen. Maar het is toch echt in ieders belang om goede relaties met handelspartners te koesteren. Laten we het goede voorbeeld geven: Nederlandse bedrijven hebben de wereld immers veel te bieden.

Lees het Forum-artikel: 8 dingen die u moet weten over oprukkend protectionisme

 

Tip #6 

Laat ondernemers ondernemen

Het klinkt misschien als preken voor eigen parochie, maar daarom is het niet minder waar: ondernemerschap is de enige échte welvaartsmotor van onze samenleving. Die motor een paar tandjes sneller laten draaien, is daarom in ieders belang. En het kan ook. Geef ondernemers betere toegang tot risicodragend en vreemd vermogen. Stimuleer bedrijven om te investeren. Maak het minder risicovol om personeel in dienst te nemen. Help ze om mee te gaan in de digitalisering. Zorg voor betere en moderne regels. En zie wat er dan allemaal vrij komt aan positieve energie, nieuwe banen, slimme oplossingen en extra welvaart. Daar maakt een nieuwe kabinet de kiezers pas echt blij mee.

Download de publicatie: Ondernemerschap naar een hogere versnelling