Beste Edith, dit zijn dé 6 tips van ondernemers voor de formatie

17-03-2017

Beste Edith, Een welvarend en duurzaam Nederland? Dat kunnen we nú regelen als het nieuwe kabinet ambitieus en slim te werk gaat. Kunt u als verkenner voor de formatie deze zes tips van ondernemers voor ons doorspelen?

 

U bent het, als verkenner voor de formatie, ongetwijfeld met ons eens: tot welk nieuw kabinet u ook de aanzet gaat geven, de nieuwe ploeg valt met zijn neus in de boter. Leiding mogen geven aan één van de meest concurrerende en welvarende landen ter wereld met een structureel hoog spaaroverschot en een enorm opgebouwd pensioenvermogen: veel buitenlandse collega’s zouden er een moord voor doen.

Daarbij even stil staan, zou geen slecht begin zijn van de formatie. Natuurlijk, elke tijd kent zijn uitdagingen en problemen, en de onze vormt daarop zeker geen uitzondering. Nederland is met enige vertraging uit de crisis gekomen en de internationale onzekerheden zijn groot. Nieuwe technologieën zijn zowel een zegen als een gevaar. Klimaatverandering vormt een reële bedreiging voor huidige en toekomstige generaties.

 

De nieuwe ploeg valt met zijn neus in de boter

 

Tegelijkertijd zijn er weinig momenten in de geschiedenis geweest die zoveel mogelijkheden boden om alle kennis, kunde en ondernemingszin die ons land rijk is, in te zetten voor een welvarender Nederland en een duurzamere wereld. Een plek waar iedereen kansen krijgt en iedereen meedoet: jong en oud, autochtoon en allochtoon, gezond of met een vlekje.  

Klinkt dat idealistisch? Jazeker. Is dat onrealistisch? Welnee, niet als een nieuw te vormen kabinet ambitieus en slim te werk gaat. Ondernemers geven u daar graag alvast deze zes tips voor mee. Speelt u ze voor ons door?

 

Tip #1

Investeer in een beter Nederland

Geen land ziet er vanuit de lucht zo ‘af’ uit als Nederland. Maar schijn bedriegt, want in veel opzichten is Nederland nog niet klaar voor de toekomst. Onze huizen en bedrijfsgebouwen kunnen veel zuiniger, onze wegen en auto’s kunnen slimmer en duurzamer, onze binnensteden kunnen bruisender, onze digitale snelwegen kunnen sneller en onze energieproductie kan en moet veel groener. Investeren in een Nederland dat daarin voorop loopt, kent alleen maar winnaars. Het levert ons betere voorzieningen, meer werkgelegenheid, extra innovatie en volop exportmogelijkheden op. Deze tip zou dan ook een no brainer moeten zijn: maak investeren in een beter Nederland tot de absolute prioriteit van het nieuwe kabinet.

Download de publicatie: Energie voor de toekomst: van nota's naar uitvoering

 

Tip #2

Ga slim te werk met belastingen

Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker, zo hield de Belastingdienst ons jarenlang voor. En inderdaad, ondernemers en burgers worden meestal niet erg blij van belasting betalen. Behalve het gemakkelijk maken, is het daarom vooral van belang om belasting heffen zo slim mogelijk te doen. Wat dat betekent? Nou, om te beginnen de belastingen zo laag mogelijk houden. Een kleine en efficiënte overheid soepel laten draaien, dat moet het belangrijkste uitgangspunt zijn. Dat betekent dat lastenverzwaringen die in crisistijd wellicht nodig waren, in betere tijden weer teruggebracht moeten worden. Het betekent ook dat belastingen zo min mogelijk verstorend moeten werken. Belastingen die mensen en bedrijven het land uitjagen, veel administratieve lasten opleveren of de koopkracht aantasten, zijn daarom niet zo’n goed idee en leveren uiteindelijk ook niets op.

 

Tip #3 

Creëer kansen voor iedereen

Een samenleving waarbij iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Klinkt prachtig, maar begint eerst en vooral met het creëren van al die kansen. Bijvoorbeeld door het aantal beschikbare banen op te stuwen richting volledige werkgelegenheid. Onmogelijk? Zeker niet. Door het bedrijfsleven te helpen om fors in Nederland te investeren, komen die banen vanzelf. En als de regels en risico’s voor ondernemers als het gaat om het aannemen van vast personeel tot behapbare proporties worden teruggebracht, levert dat voor iedereen meer zekerheid op. Vervolgens moet een sociale agenda het mogelijk maken dat mensen zich kunnen blijven opleiden en ontwikkelen, bijvoorbeeld met een persoonlijke ontwikkelingsrekening. Dan doen werkgevers ondertussen hun uiterste best om ook mensen met een arbeidshandicap een plek te geven in hun bedrijf. Is dit geen goede deal?

Lees het Forum-interview met Jetta Klijnsma: ‘Werkgevers zijn goed bezig met het 100.000 banenplan’

 

Tip #4 

Werk samen aan onze veiligheid

We hebben een duizelingwekkend jaar achter de rug, met aanslagen, grote vluchtelingenstromen, het Brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump. Eén ding is zeker: om goed te kunnen opereren in een instabiele wereld moet je sterk staan. Met dat doel moeten we beter en intensiever samenwerken binnen de Europese Unie. Met name als het gaat om onze veiligheid, om het beheersen van migratiestromen en de bestrijding van terrorisme. De bescherming van onze Europese buitengrenzen vraagt om nieuwe investeringen. Maar we moeten tegelijkertijd ook werken aan vrede en welvaart in de wereld om ons heen. Laat Nederland daarom actief meewerken aan een groot opgezet Europees ontwikkelings- en veiligheidsplan voor Afrika. En maak een deel van het budget van Ontwikkelingssamenwerking daarvoor vrij.

Lees het Forum-interview met Jeanine Hennis: ‘Europese defensiemarkt moet van het slot’

 

Tip #5 

Bescherm de handel

Voor een handelsnatie als de onze staat er momenteel veel op het spel. Oprukkend protectionisme bedreigt de wereldhandel en daarmee ook onze boterham. Iets waartegen we ons moeten blijven verzetten. Dichtbij huis brengt de naderende Brexit veel onzekerheid met zich mee. Laten we er daarom alsjeblieft goed op letten dat de manier waarop het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt geregeld, geen grote schade toebrengt aan de Nederlandse economie. De hervorming van de Amerikaanse winstbelasting kan daarnaast tot een exodus leiden van Amerikaanse hoofdkantoren uit Nederland. Hoogste tijd dus om ons vestigingsklimaat op orde te brengen. Tot slot: het hoofd koel houden valt niet mee nu de spanningen wereldwijd oplopen. Maar het is toch echt in ieders belang om goede relaties met handelspartners te koesteren. Laten we het goede voorbeeld geven: Nederlandse bedrijven hebben de wereld immers veel te bieden.

Lees het Forum-artikel: 8 dingen die u moet weten over oprukkend protectionisme

 

Tip #6 

Laat ondernemers ondernemen

Het klinkt misschien als preken voor eigen parochie, maar daarom is het niet minder waar: ondernemerschap is de enige échte welvaartsmotor van onze samenleving. Die motor een paar tandjes sneller laten draaien, is daarom in ieders belang. En het kan ook. Geef ondernemers betere toegang tot risicodragend en vreemd vermogen. Stimuleer bedrijven om te investeren. Maak het minder risicovol om personeel in dienst te nemen. Help ze om mee te gaan in de digitalisering. Zorg voor betere en moderne regels. En zie wat er dan allemaal vrij komt aan positieve energie, nieuwe banen, slimme oplossingen en extra welvaart. Daar maakt een nieuwe kabinet de kiezers pas echt blij mee.

Download de publicatie: Ondernemerschap naar een hogere versnelling