Even kennismaken met Lisa Kuijs

08-10-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Lisa Kuijs, die zich bezighoudt met personeelsbeleid, diversiteit, inclusie en arbeidsmobiliteit.

 

Je hebt in Engeland sociologie en rechten gestudeerd.

“Ik ben gefascineerd door het verschil tussen het Rijnlandse en het Angelsaksische model. De polder die wij hebben, met inspraak uit alle hoeken van het land, kennen ze daar niet. De opkomst van de brexit-beweging heb ik van dichtbij gezien. Op de dag van mijn afstudeerceremonie werd bekend dat Groot-Brittannië de EU ging verlaten. Dat voelde wel raar. Na een master Europees Recht in Parijs begon ik als trainee bij het liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag. Daarna heb ik gewerkt voor de public affairs-afdeling van Boeing in Amsterdam.”

 

En nu dus VNO-NCW en MKB-Nederland.

“Ja, sinds augustus 2019. Ik ben begonnen met het Brugproject, dat ingaat op grote vragen als: wat is het antwoord van het bedrijfsleven op polarisatie, maatschappelijk protest en onbehagen? Hoe kan het bedrijfsleven het contact met de samenleving herstellen en versterken? Hiervoor hebben we gesproken met ondernemers, werknemers, gemeenten, experts en wetenschappers. Het eindrapport is zojuist verschenen. Het gedachtengoed dat daarin wordt verwoord, vormt een belangrijke leidraad voor de nieuwe inhoudelijke beleidskoers van VNO-NCW en MKB-Nederland.”

 

Waar ben je nu mee bezig?

“Met de campagne ‘Diversiteit op de werkvloer’. Doel hiervan is werkgevers concrete handvatten te geven om diversiteit te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. Wij bieden hen praktische hulp op het gebied van stages, werving en selectie, beoordeling en beloning. 

Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het ‘Van werk naar werk-offensief’, om te voorkomen dat mensen door de coronacrisis massaal werkloos worden. Wat daarvoor nodig is? Een goede samenwerking tussen sociale partners, branches, bedrijven, O&O-fondsen en onderwijsinstellingen, een actueel vacatureaanbod en betere informatie over de vereiste competenties en de beschikbare leerwerktrajecten. Mensen moeten gemakkelijker tussen sectoren kunnen switchen. Zo creëren we meer werkzekerheid en een beter functionerende arbeidsmarkt.”

 

Je klinkt enthousiast.

“Dat ben ik ook! Dit is een unieke omgeving om in te werken. Ik heb met veel verschillende partijen te maken in Den Haag en daarbuiten: onze leden, de vakbeweging, Tweede Kamerleden, ambtenaren, de SER… Mooi om een schakel te zijn tussen wetgeving, beleid en de ondernemerspraktijk.”