Nieuwe voorzitter VNO-NCW pleit voor ‘van werk-naar-werk-offensief’

12-09-2020

'Met een van werk-naar-werk-offensief mensen aan een nieuwe baan helpen vóór ze werkloos worden.' Daar pleit Ingrid Thijssen voor, die vanaf Prinsjesdag het stokje overneemt van Hans de Boer als voorzitter van VNO-NCW, zaterdag in een kennismakingsinterview in het Algemeen Dagblad.

 

Thijssen: 'Door de coronacrisis gaan helaas banen verdwijnen. Tegelijkertijd zijn er sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de ICT en de techniek waarin veel mensen nodig zijn. Dat is goed nieuws, want waarom kan een barman of cateraar geen warmtepomp-installateur worden. Daar moeten we samen de schouders onder zetten komende tijd.'

 

Aan de slag

Volgens de aankomend VNO-NCW-voorzitter dreigt in de coronacrisis de situatie te ontstaan dat mensen eerst werkloos worden en dan pas op weg geholpen worden naar een nieuwe baan. 'Het zou veel beter zijn als we ze meteen van de ene baan naar de andere helpen. Dus zonder dat ze tussendoor werkloos worden. Dat is fijner voor mensen zelf en het scheelt ook nog eens heel veel belastinggeld. Maar zo’n aanpak hebben we in Nederland niet georganiseerd. Daarom moeten we daarmee aan de slag.'

 

Belemmeringen aanpakken

Volgens Thijssen is er in de praktijk een aantal belemmeringen die we moeten aanpakken. Zo weet de ene werkgever vaak niet van de andere werkgever, iets verderop, dat hij mensen nodig heeft. 'Er zijn hele goede initiatieven waarbij bedrijven hun medewerkers direct naar een andere baan proberen te helpen, zonder dat ze in een uitkeringssituatie terecht komen. Neem KLM met Actiz. Zo’n werk-naar-werk-offensief moet zorgen dat zulke initiatieven op grotere schaal gebeuren én toegankelijk worden voor mkb-ondernemers.'

 

'Daarvoor zijn bijvoorbeeld regionaal mensen nodig die bedrijven met een tekort aan mensen in contact brengen met ondernemers in zwaar weer, die afspraken maken met onderwijsinstellingen over maatwerkopleidingen voor die zij-instromers, die de weg weten in hoe je dit financieel regelt. Noem ze makelaars. Wij zijn over zo’n nationaal werk-naar-werk-offensief in constructief overleg met zowel vakbonden als Minister Koolmees’, aldus Thijssen.

 

Grote vraagstukken oplossen

Er liggen grote maatschappelijke opgaven voor ons waarbij ondernemers een belangrijke rol hebben te spelen. 'Dat vraagt om anders denken en anders samenwerken. Zo’n nationaal werk-naar-werk-offensief is daar een mooi voorbeeld van,' aldus de aankomend VNO-NCW-voorzitter. 

Prinsjesdag
Ingrid Thijssen is vanaf Prinsjesdag ook voorzitter van de aan VNO-NCW-gelieerde organisaties DECP, (voorzitter van de Raad van Bestuur van) PUM en NLinBusiness. Prinsjesdag is de eerste dag van Thijssen als voorzitter van VNO-NCW en is exclusief te volgen op Instagram en andere social media van VNO-NCW.