Oprichting Invest International stimulans voor duurzame handel

18-06-2021

Bijdragen aan de Nederlandse economie én bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Dat is het doel van de nieuwe publieke bank Invest International. Invest International moet dat gaan doen door Nederlandse bedrijven te helpen om projecten in het buitenland te ontwikkelen en te financieren. De Eerste Kamer besluit op 22 juni over de oprichting hiervan.

Vreemd genoeg ontbreekt een dergelijke instelling nog altijd in Nederland. Dat is een probleem, aangezien de wereld de afgelopen jaren flink is veranderd. De concurrentie met andere landen wordt steeds heviger. Denk aan landen die hun staatsbedrijven dankzij agressief geprijsde financiering in opkomende markten ondersteunen.

 

Internationale handel onder druk 

Tegelijkertijd speelt dat sinds de financiële crisis traditionele Nederlandse grootbanken wereldwijd minder actief zijn en ook minder makkelijk kleinere projecten kunnen financieren. Iets waar andere landen al op zijn ingesprongen door de oprichting of ondersteuning van National Promotional Banks. Beide ontwikkelingen zetten de goede positie van Nederland als het gaat om internationale handel onder druk.

Dat laatste is slecht nieuws – niet alleen omdat het ons in Nederland banen en welvaart kost – maar ook omdat onze bedrijven de wereld écht iets te bieden hebben als het gaat om wereldwijde vraagstukken als klimaatverandering en armoedebestrijding. Onze topsectoren Agri & Food, High Tech, Chemie, Life Sciences & Health, Water, Logistiek, Tuinbouw en Creatieve Industrie kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

 

Duurzame handel met Afrika

Een partij als Invest International die mee kan werken aan de financiering van deze projecten, waar nodig risicodragend, is daarbij essentieel. Denk bijvoorbeeld aan duurzame handel met Afrika. Dat levert meer welvaart, minder armoede en conflicten en meer perspectief op. Iets wat nodig is om een sterke groei van de migratie te voorkomen en waar wij dus zelf uiteindelijk ook belang bij hebben.

De positie van Nederland in Afrika is uitzonderlijk: we doen jaarlijks voor 27 miljard euro zaken in Afrika en nemen 36 procent van de Afrikaanse goederenhandel voor onze rekening. Tegelijkertijd is de concurrentie ook hier stevig en strategisch. Juist in de handel met dit soort landen is een adequaat en concurrerend instrumentarium van groot belang. Het is aan de Eerste Kamer om hier dinsdag een begin mee te maken.

 

Gieneke Talsma

Beleidssecretaris internationaal ondernemen