Nieuwe pensioenwet: zet nu de laatste puntjes op de i

10-05-2022

Misschien hebt u ermee gewacht tot koningsdag, maar bij mij ging de vlag op 29 maart al uit: de dag waarop de Wet Toekomst Pensioenen werd ingediend bij de Tweede Kamer. Want een wetsvoorstel dat zorgt dat ons pensioenstelsel moderner, eerlijker en betaalbaar wordt, is toch goed nieuws voor iedereen?

 

Nieuwe pensioenwet zorgt voor transparantie

Alleen al het feit dat werkgever én werknemer straks precies weten waar ze aan toe zijn, is winst. Het is nu bijna niet mogelijk om pensioenregeling te vergelijken als je overstapt naar een nieuwe werkgever. Straks wel omdat je weet welk percentage van je salaris wordt ingelegd, hoeveel rendement is behaald en hoeveel pensioenvermogen je hebt opgebouwd. Aan zulke transparantie heeft toch iedereen behoefte?

 

Verhoging van pensioen straks weer mogelijk 

Jongere werknemers betalen straks niet meer mee aan het pensioen van hun oudere collega’s, terwijl het maar de vraag is of dat in de toekomst ook voor hen wordt gedaan. Veel eerlijker, toch? Voor zelfstandigen wordt het daardoor aantrekkelijker ook mee te doen aan zo’n pensioenregeling. Bovendien kunnen pensioenen sneller meebewegen met economische ontwikkelingen. Dat biedt weer uitzicht op verhoging van pensioenen, ook die van gepensioneerden.

 

Meer duidelijkheid over nabestaandenpensioen 

Daarnaast is voor nabestaanden het nieuwe pensioenstelsel een verbetering. Het wordt veel duidelijker hoe hoog de uitkering zal zijn voor een nabestaanden wanneer een werknemer onverhoopt overlijdt voor haar of zijn pensioen.

 

Op paar punten nog wat aanscherping nodig 

Toch zijn er nog wel een paar punten in de wet die nog nét iets aangescherpt mogen worden. Zo ontbreekt de mogelijkheid om jonge nabestaanden maatwerk te leveren. Iets waar in de praktijk wel behoefte aan is. Soms kan  de wet- en regelgeving ook simpeler. Want waarom zou je allerlei extra regels en verplichtingen voorschrijven voor zaken die in de praktijk gewoon al geregeld worden.

 

Zet nu laatste puntjes op de i 

Over deze wet is lang en zorgvuldig meegedacht door werknemers én werkgevers. Nu is het zaak goed op te letten dat in het wetgevingstraject de laatste puntjes op de i worden gezet. Dan was het uiteindelijk allemaal het harde werken waard.

 

Jurre de Haan

Beleidssecretaris pensioenbeleid

 

Lees ook de position paper waarin de visie van VNO-NCW en MKB-Nederland op de nieuwe wet wordt toegelicht. Deze wordt tijdens het rondtafelgesprek op 10 mei ingebracht