Impact maken op regionale economie vraagt om afstemming

18-11-2022

Onlangs was de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, in Gelderland om te kijken naar een aantal projecten die vallen onder de regiodeal Rivierenland en plannen te bespreken voor de regiodeal Arnhem-Nijmegen. Deze regiodeals zorgen voor een fikse financiële bijdrage van het kabinet om de regionale economie te versterken.  

 

Extra impuls regionale economie

Op bijna hetzelfde moment maakte de provincie Gelderland bekend juist van plan te zijn mínder geld uit te gaan geven, omdat haar spaarpot minder goed rendeert. Ik begrijp dat niet: zo’n spaarpot heb je toch speciaal voor tijden dat het minder gaat? Zo heb je dus twee tegengestelde berichten. Het Rijk wil in deze tijden, waarin crisissen zich opstapelen, investeren in de economie en de toekomst, de provincie daarentegen wil de broekriem aanhalen. Op die manier krijgt de regionale economie helemaal geen extra impuls, maar wordt er alleen maar met budgetten geschoven.  

 

Veel vacatures nog open 

Dezelfde tegenstrijdigheid zien we in de 35 arbeidsmarktregio’s die Nederland kent en waar werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Aan de ene kant wordt er veel geld vrijgemaakt voor allerlei programma’s om mensen die nu nog niet aan de slag zijn te begeleiden naar werk. Dat vind ik een heel goede zaak, want er zitten niet alleen te veel mensen langs de kant, er staan ook heel veel vacatures open. Aan de andere kant kiest de overheid ervoor om bedrijven die veel energie verbruiken slechts miniem te ondersteunen. Sterker nog, dit zijn veelal dezelfde bedrijven die nog kampen met een coronaschuld. Zij zien hun loonkosten stijgen als gevolg van de verhoging van het minimumloon en hun huren fors geïndexeerd worden.  

 

Bedrijven steunen 

Ik spreek dagelijks bedrijven die aangeven dat ze het met al die maatregelen en weinig steun niet gaan redden. En dat betekent dan weer dat er juist méér mensen hun baan kwijt raken. Zou het dan niet logischer zijn om deze bedrijven te steunen, zodat mensen kunnen blijven werken en je dus minder geld hoeft uit te geven om mensen vervolgens weer aan het werk te krijgen? 

 

Gezamenlijke aanpak

Om echt impact te maken op de economie in de regio’s, is een gezamenlijke aanpak vereist. Landelijke en regionale overheden én de verschillende ministeries onderling zullen hun strategie en activiteiten op elkaar moeten afstemmen. Nu lijken maatregelen eerder tegenstrijdig dan complementair. 

 

 

Marcel Hielkema 

Voorzitter VNO-NCW Midden