Handelsmissies kunnen inhoudelijk sterker met betere partners

27-08-2021

Als ik iets de afgelopen jaren wel heb gemerkt, is dat het organiseren van handelsmissies een kunst apart is. De overheid, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), schakelt er specialisten voor in. Want om overal ter wereld een beurs of missie te organiseren, vereist nogal wat kennis. Ik vind het alleen wel vreemd dat de aandacht die de overheid geeft aan de logistiek groter is dan die voor de inhoud. Daardoor worden kansen gemist en een langetermijnvisie ondermijnd.

 

Logistiek, niet inhoudelijk

Eéns in de drie jaar kiest de RvO drie tot vijf partijen waar ze mee in zee gaan voor de organisatie van handelsmissies. Dat zijn vooral logistieke organisaties, die soms voor inhoudelijke expertise over de landen andere organisaties ‘inhuren’. Niets mis mee, maar dat inschakelen van een partner is volkomen facultatief.

 

Hapsnap-aanpak

Zeker als het gaat om missies naar economisch minder ontwikkelde landen resulteert dat vaak in een hapsnap-aanpak. De missie is uitgevoerd, ja… maar opvolging, het onderhouden van het netwerk, het daadwerkelijk verzilveren van opgedane contacten en kansen behoort niet tot het logistieke pakket.

 

Specialisten betrekken

Het veld zo eens overziend vind ik het opmerkelijk dat specialisten in ‘het buitenlands bedrijfsleven’ zoals bijvoorbeeld FMO, NABC, NWP en PUM geen vaste rol hebben bij de inhoudelijke invulling van handelsmissies. Dit zijn de specialisten met kennis van sectoren en regio’s!

 

Langetermijnvisie waarborgen

Ik zou zeggen: maak een duidelijke splitsing in de contracten tussen logistiek en inhoud. Verplicht de logistieke partners van RvO om bij elke handelsmissie een inhoudelijke partner te zoeken met een private achterban. Breng dat ook onder de aandacht van de diplomatieke posten in het buitenland. Zo kun je de structurele aandacht en een strategische langetermijnvisie voor een regio beter waarborgen.

 

Mirian Keuning

Beleidssecretaris handelsbevordering