Branchevereniging aan het woord: KBvG

17-10-2022

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week Karen Weisfelt, directeur van KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. 

 

Vertel eens over uw branche en organisatie.

‘De KBvG is een beroepsorganisatie die bij wet is ingesteld voor gerechtsdeurwaarders. Een van onze taken is het vaststellen van de regels waaraan onze leden zich moeten houden. Dat betekent ook dat lidmaatschap niet vrijwillig is: alle 620 gerechtsdeurwaarders zijn lid van onze organisatie.’

 

Wat is uw achtergrond?

‘Ik ben als jurist afgestudeerd in Leiden en ben daarna al snel terechtgekomen in de wereld van de brancheverenigingen. Sinds 2007 ben ik directeur van de KBvG. Dat is al best een tijd, maar het blijft een uitdagende functie. Elke zes jaar wisselt de voorzitter en heb ik een nieuwe collega. Bovendien werkt onze beroepsgroep direct met mensen die in de armoede zitten, en de armoede- en schuldenproblematiek is een belangrijk en zeer actueel thema.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘De energiecrisis is een grote kwestie. De effecten van dit soort crises op ons werk zien we pas na een tijdje. Als mensen hun rekening nu niet kunnen betalen, komen de deurwaarders pas over zes maanden langs. Maar we zien nu al veel meer vraag naar betalingsregelingen, ook van mensen die daar eerder nog niet om vroegen.

Een ander actueel dossier is het herstel van de kinderopvangtoeslagen. Daar zitten gedupeerden tussen die ook bij een deurwaarder lopen. Onze mensen moeten dus weten wie dat zijn, omdat voor deze groep een andere regeling geldt. Het voordeel van een kleine beroepsgroep is dat we in dit soort situaties snel kunnen schakelen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Gerechtsdeurwaarders hebben formeel bepaalde taken die zij moeten uitvoeren, zoals beslagleggingen of dagvaardingen. Daarvoor zijn ook vaste tarieven vastgelegd. Tegelijkertijd doen onze deurwaarders veel om te voorkomen dat de kosten nog meer oplopen voor mensen, bijvoorbeeld het opzetten van betalingsregelingen. We pleiten daarom voor een ‘preventietarief’ voor onze ondernemers, een beloning voor dit extra werk waar nu nog niets tegenover staat.

Een ander punt is het Digitale Beslagregister. Daarin kunnen alle gerechtsdeurwaarders inloggen om te zien of er al dossiers lopen bij collega’s. Ook dit is ingericht om oplopende kosten te voorkomen. Dergelijke initiatieven ondernemen we zelf en betalen we uit eigen zak. Maar eigenlijk zou er een fonds moeten zijn om dit soort systemen op te zetten en in stand te houden.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke rol in ons rechtsstelsel en zij hebben de expertise in de taken die ze uitvoeren. We moeten ervoor waken dat dit niet wordt uitgehold. Zo is er onlangs een pilot geweest waarbij een rechtbank direct mensen opriep, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder met een dagvaarding. Dan denk ik: rechters, houd je bij je taak, net zoals wij dat doen. En door de digitalisering wordt het nog belangrijker om mensen achter de voordeur te bereiken. Dat is precies wat deurwaarders doen: jaarlijks staan zij 2,2 miljoen keer bij iemand op de stoep.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Als we informatie nodig hebben, dan kunnen we makkelijk contact leggen en is er altijd iemand die ons verder kan helpen. Ons lidmaatschap is ook een manier om het belang van ondernemers – namelijk dat hun vorderingen betaald worden – blijvend voor het voetlicht te brengen. MKB-Nederland is een stevige organisatie van en voor ondernemers.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Ik vind onze beroepsgroep ontzettend leuk, aan de andere kant brengt een klein bureau ook beperkingen met zich mee. Ik zou dus wel een dagje willen meedraaien bij een organisatie met een grote bezetting om eens mee te maken hoe dat is. Het moet dan wel een branche zijn waar mensen centraal staan, zoals het onderwijs of de zorg.’