Weer nieuwe transportvoorstellen uit Brussel

16-12-2021

Deze week presenteerde de Europese Commissie een volgend pakket aan voorstellen om logistiek en mobiliteit in Europa te helpen efficiënter en duurzamer te maken. De plannen gaan over het verbeteren van stedelijke mobiliteit, railtransport, het Europese infrastructurele systeem en slimme mobiliteitsdiensten. In juli van dit jaar had de EC in het Fit for 55-pakket al haar aangescherpte verduurzamingsambities voor onder andere de lucht-, zee- en binnenvaart bekend gemaakt.

 

Europese infrastructurele netwerk

In de nu gepubliceerde herziening van de voorstellen van het trans-Europese infrastructuur netwerk (TEN-T), stuurt de Commissie aan op het versterken van het spoorvervoer door het bijvoorbeeld in heel Europa mogelijk te maken 160 kilometer per uur te rijden over het spoor. Ook wil de Commissie dat de rivieren en kanalen in Europa een minimum aantal dagen per jaar beschikbaar zijn voor transport. Weerextremen mogen er niet toe kunnen leiden dat onder dat minimum uitgekomen wordt en vaarwegen voor langere tijd onbegaanbaar blijven. Ook stuurt de Commissie aan op een sterker spoorgoederennetwerk met meer terminals, betere overslagfaciliteiten en een integrale goederencorridor aanpak. Tot slot beoogt de Commissie steden langs het TEN-T netwerk ertoe aan te zetten betere plannen te maken voor slimme duurzame stedelijke mobiliteit.

 

Spoorverbindingen

In de TEN-T herziening toont de Commissie al haar ambitie om met name het spoorvervoer verder te helpen ontwikkelen. Die plannen vult de Commissie aan met een actieplan voor langeafstands- en grensoverschrijdend spoorvervoer. In dat plan wil ze serieus werk maken van overbodige nationale technische- en operationele regulering van het spoor. Ook geeft ze aan dat ze werk wil maken van het makkelijker inzichtelijk maken van de beste tickets voor reizigers en steun voor gestrande spoorreizigers. Ook gaat ze voorstellen doen voor beter capaciteitsmanagement op het spoor.

 

Intelligente mobiliteitssystemen voor chauffeurs

In de gepresenteerde reeks voorstellen staat de Commissie ook stil bij de noodzaak om haar in 2010 ingestelde ITS Directive te herzien en weer aan te laten sluiten op de laatste ontwikkelingen. Daarbij wil ze haar prioriteiten actualiseren ten aanzien van multimodale en digitale diensten die automobilisten nu al kan worden geboden. Ze wil daarnaast de regels aanpassen aan de opkomst van ‘connected en automated’ mobiliteit. Daarbij is het ook haar doel cruciale weg-, reis en verkeersinformatie beter digitaal beschikbaar te maken om zo innovatie en intelligente diensteverlening snel kansrijker te maken en zo bijvoorbeeld files te verminderen.

 

Stedelijke mobiliteit

Met dit voorstel wil de Commissie steden gaan helpen de Europees brede problemen van binnenstedelijke mobiliteit op te lossen. Het bestrijden van binnenstedelijke congestie, geluidsoverlast en emissies van schadelijke stoffen is daarbij het doel. Het dwingen van steden om te werken aan duurzame mobiliteitsplannen is een nieuw instrument dat de Commissie voorstelt te introduceren. In een later stadium zal zij ok de lidstaten betrekken bij het uitwerken van die plannen op stedelijk niveau. Verder prioriteert het voorstel ook zero emissie oplossingen voor stedelijke mobiliteit. Zowel in het goederenvervoer, de bouw als personenmobiliteit.

 

Vervolgproces

De Commissie heeft haar voorstellen gepubliceerd en daarmee kunnen nu de lidstaten en Europarlementariërs aan de slag. Binnen acht weken zal de Nederlandse overheid haar opinie over deze voorstellen delen met de Tweede Kamer zodat de betrokken ministers daarna een heldere koers varen kunnen bij de onderhandelingen in de Raad van ministers. Ok het Europarlement zal binnenkort rapporteurs aanwijzen om de voorstellen voor de betrokken Commissie behandelingen voor te bereiden. Inzet is om deze set aan voorstellen in 2022 en 2023 in definitieve regelgeving om te zetten. VNO-NCW en MKB-Nederlandwerken nauw samen met Europese partners om, waar dat nodig is, de voorstellen voor het bedrijfsleven werk- en betaalbaar te houden.