Vraag van 1 september tot en met 30 september de SLIM-subsidie aan

07-09-2020

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen vanaf 1 tot en met 30 september via de Stimuleringsregeling Leren In het MKB (SLIM-regeling) subsidie aanvragen om een leerrijke werkomgeving te creëren. Zo kunnen ze investeren in de groei en ontwikkeling van de medewerkers en van het bedrijf.

 

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. Sinds de corona-epidemie wordt er meer op afstand gewerkt en wordt werk digitaler. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of te weinig kennis over welke scholing nodig is. De SLIM-subsidie kan hierbij helpen.

 

Investeren in leren

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van 5.000 euro tot maximaal 25.000 euro. Hiermee kunt u de scholings- en opleidingsbehoeften in uw onderneming in kaart brengen of loopbaanadviezen aanvragen voor medewerkers. Ook een bedrijfsschool oprichten en een praktijkleerplaats in de derde leerweg aanbieden komen in aanmerking voor de subsidie.

 

Alle sectoren

Mkb-ondernemers uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen. U kunt van de regeling gebruikmaken als u minder dan 250 werknemers in dienst hebt en de jaaromzet van uw bedrijf lager is dan 50 miljoen euro (of een jaarbalans onder de 43 miljoen euro). Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren op het e-portaal van Uitvoering van Beleid. Als er meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

 

Leercultuur

Met de SLIM-subsidie krijgt u 60 procent van de kosten om de leercultuur in uw bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) is dit zelfs 80 procent. De initiatieven hebben een looptijd van 12 maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

 

Klik hier voor meer informatie over de SLIM-subsidie.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij hebben met het ministerie van Sociale Zaken in juni een webinar georganiseerd over de SLIM-subsidie en de MKB!dee-regeling. Dat kunt u hier terugkijken.