Terugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maanden

28-08-2020

Om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten voert de Belastingdienst al een aantal maanden een ruimhartig fiscaal uitstelbeleid. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden. Vandaag heeft het kabinet in het kader van het derde noodpakket nieuwe regels en maatregelen hiervoor bekend gemaakt.

 

Betalingsregeling vanaf 1 januari 2021

Alle ondernemingen die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar.

 

Verlenging van uitstel

Alle ondernemingen die na het initieel genoten bijzonder uitstel van 3 maanden een verlenging hebben gekregen, krijgen die verlenging tot 1 januari 2021. Ook voor hen geldt dat zij starten met terugbetalen van de als gevolg van het genoten uitstel ontstane belastingschuld per 1 januari 2021 voor een periode van 24 maanden.  

 

Versneld aflossen en maatwerk

De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op 0,01 procent staan. Vanaf 1 januari 2022 geldt een invorderingsrente van 4 procent. Versneld aflossen is mogelijk. Indien het niet mogelijk blijkt om de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te kunnen lossen, zal de Belastingdienst zoeken naar maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm van langer uitstel op grond van bestaand beleid voor langer uitstel.