Studeren moet aantrekkelijker worden met nieuwe Wajong

07-09-2020

Jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer meer gekort op hun uitkering. De Rijksoverheid verandert de regels voor de Wajong, waardoor Wajongers hun uitkering kunnen houden als zij een opleiding doen.

 

Nieuw studiejaar

Voorheen was studeren voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een handicap of ziekte niet gemakkelijk. ''De vrees voor het wegvallen van de uitkering belette hen om een studie op te pakken,'' stelt staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken). De eerste wijzigingen van de nieuw aangenomen wet Vereenvoudiging Wajong zijn het nieuwe studiejaar ingegaan. Wajongers die nu studeren gaan er daarom op vooruit.

 

Wajong2010

Per 1 september ontvangen Wajongers met arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon als uitkering wanneer zij studeren. Wajongers zonder arbeidsvermogen en recht op Wajong2010 ontvangen maximaal 75 procent van als uitkering wanneer zij studeren. Dit was in beide gevallen 25 procent.

 

Wajong 2015

Voor Wajongers met Wajong2015 verviel tot nu toe het volledig recht op de uitkering zodra zij een opleiding gingen volgen. Deze maatregel vervalt per 1 september. Wajongers met recht op Wajong2015 behouden vanaf 1 september hun uitkering als ze gaan studeren. Jonggehandicapten die al studeren maar geen arbeidsvermogen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor Wajong2015.