Sponsorconvenant voor het onderwijs is vernieuwd

14-09-2020

Na een uitgebreide evaluatie is het sponsorconvenant, de overeenkomst waarin de wettelijke voorwaarden voor het sponsoren van onderwijs zijn vastgelegd, vernieuwd. Dit is gedaan in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, besturen, schoolleiders, leraren en leerlingen. In het sponsorconvenant zijn enkele spelregels geformuleerd die scholen helpen om sponsorovereenkomsten op een zo positief mogelijke manier in te zetten. De geactualiseerde afspraken uit het sponsorconvenant zijn een handreiking om scholen te helpen om zorgvuldige en transparante beslissingen te nemen als zij sponsorovereenkomsten willen aangaan.

 

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten bij sponsoring in het onderwijs zijn dat de samenwerking de ontwikkeling van kinderen niet mag schaden, dat de onderwijsinhoud niet mag worden beïnvloed, dat het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school niet afhankelijk van sponsoring mag worden en dat de medezeggenschapsraad moet hebben ingestemd met de sponsorovereenkomst. Dit is ook wettelijk geregeld.

 

Klik hier voor een factsheet met informatie over het sponsorconvenant.

Klik hier om het sponsorconvenant in te zien.

Lees meer over