Retailsector is somber over eigen lot

31-08-2020

De invloed van het coronavirus op de retail non-food sector is groot, net als het effect op winkelgebieden. Dat blijkt uit 'Retail postcorona – impactanalyse', een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten, uitgevoerd van 4 mei tot en met 19 juli, waarin werd gevraagd naar hun toekomstverwachtingen. De betrokkenen schetsen een somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt naar 19 procent.

 

Schijn bedriegt

Alhoewel de winkels weer open zijn en het 'ouderwets' druk lijkt in de winkelstraten, is de omzet in de retail in de meeste sectoren nog lang niet terug op het oude niveau. De directbetrokkenen hebben grote twijfels of dit nog gaat gebeuren. Zonder goed vaccin of medicijn gaan consumenten gemiddeld zo’n 30 procent minder vaak winkelen, blijkt uit het panelonderzoek onder 4400 consumenten. Ze gaan minder winkelen in de eigen woonplaats, maar nog minder vaak in een andere gemeente. De fysieke winkel krijgt het daardoor een stuk minder druk. Tegelijkertijd hebben consumenten het gemak van online winkelen ontdekt. Ruim twee keer zoveel consumenten (35 procent) geven aan bij voorkeur online te kopen.

 

Grote ketens

De retailketens in non-food hebben de drukte in de winkelstraten enorm zien dalen. In de periode maart tot en met juni daalde het bezoek minimaal 35 procent en in sommige winkelgebieden zelfs 80 procent. De grote retailers geven aan dat de hoge huurprijzen in grote steden niet meer in verhouding staan tot de omzetten die nu gemaakt worden. Zij verwachten dat een huurdaling noodzakelijk is om winstgevend te blijven. Maar ze geven ook aan dat dit niet voor elke retailer voldoende is. Het grootwinkelbedrijf denkt dat 20 tot 40 procent van de non-food winkels verdwijnt.

 

De mkb-retailer

De grote daling in verkeer zorgt ook bij de mkb-ondernemers in de non-food voor een enorm omzetverlies. In het komende jaar zullen veel winkels noodgedwongen moeten stoppen. Van de non-food mkb'ers verwacht een op de vijf zeker winkels te gaan sluiten. De coronacrisis is (deels) de reden van deze sluitingen.

 

Vastgoedeigenaren en gemeenten

Vrijwel alle pandeigenaren verwachten dat de binnensteden het hardst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zij denken dat gemiddeld 15 procent van de ondernemers in retail en horeca het komend jaar verdwijnt. Als gevolg van de toenemende leegstand en het dalende bezoek aan winkels geven zij aan dat een huurdaling nodig zal zijn in de komende een tot twee jaar. Gemeenten zitten grotendeels op dezelfde lijn als vastgoedeigenaren: ze verwachten dat een groot deel van de ondernemers in retail en horeca het komend jaar verdwijnt en maken zich zorgen om de centrumgebieden. Meer dan de helft van de gemeenten verwacht dat in deze gebieden meer leegstand dan voor de crisis en geeft aan dat door de impact van coronacrisis de detailhandelsvisie of centrumvisie op korte termijn moet worden herzien.