Minister tegen bouwstop voor distributiecentra

29-09-2022

Minister De Jonge van VRO heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat een landelijke bouwstop voor distributiecentra te restrictief en onverstandig is. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met deze steun van de minister. Het CDA heeft eerder aangekondigd met een motie te komen die provincies en gemeenten oproept tot een stop op de bouw van grootschalige distributiecentra.

 

Bevoorraading van inwoners en bedrijven

Logistiek vastgoed is van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van inwoners en bedrijven. Distributiecentra zijn onmisbaar, bijvoorbeeld voor het beleveren van supermarkten of de online bestelde boodschappen, kleding, speelgoed, huisraad, enz. Ze vloeien voort uit het veranderende koopgedrag van de consument. Ook datacenters zijn cruciaal nu alles in de ‘cloud’ gebeurt. Daarnaast zullen vanaf 2025 veel binnensteden op slot gaan voor emissievoertuigen. Uitstootvrij beleveren van steden kan niet zonder distributiecentra.

 

Meer regie

Minister De Jonge werkt samen met zijn collega van Economische Zaken Mickey Adriaansens aan een plan voor meer regie op grootschalige bedrijfslocaties, dat in het eerste kwartaal van 2023 verschijnt. In dit zogenoemde afwegingskader zal het kabinet ook aangeven waar wel ruimte is voor grootschalige bedrijfsvestigingen en hoe die op een goede en verantwoorde manier in te passen in het landschap.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een integraal plan, waarin wordt gekeken naar de waarde van logistiek en distributie én hoe de ruimtelijke kwaliteit kan worden verhoogd. Zowel nu als in de toekomst levert de logistiek een belangrijke bijdrage aan brede welvaart in Nederland.

 

Op 4 oktober stemt de Tweede Kamer over de motie van het CDA.